Möte i Forsknings- och innovationsgruppen

11 november 2022

Välkommen till möte i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp.

Mötet genomförs 14:00 till 15:30, digitalt. Kallelse till mötet skickas ut av Daniel Boqvist till medlemmarna i gruppen. Är du intresserad av att veta mer om gruppens arbete, kontakta Daniel.

Praktisk information