Möte i Forsknings- och innovationsgruppen

15 december 2022

Välkommen till möte i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp. Ordinarie mötet förkortas något och vi julfikar tillsammans med Kommunikationsgruppen.

Mötet genomförs 14:30 till 16:00, plats meddelas i inbjudan. Kallelse till mötet skickas ut av Daniel Boqvist till medlemmarna i gruppen. Är du intresserad av att veta mer om gruppens arbete, kontakta Daniel.

Praktisk information