panel-framstegsfredag-industrirobotik

· 2024-02-21

Deltagarna i panelen, en kvinna och tre män, collage med fyra porträtt.