Namn Organisation
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Compare
En deltagare från Compare
En deltagare från Compare
En deltagare från DIRI safety solutions AB
En deltagare från Elvenite
En deltagare från IUC / Stål & Verkstad
En deltagare från Karlstads Teknikcenter
En deltagare från Karlstads universitet
En deltagare från KAU
En deltagare från LearningWell SW
En deltagare från Ledai AB
En deltagare från Paper Province
En deltagare från Paper Province
En deltagare från Region Värmland
En deltagare från Rejlers Sverige AB
En deltagare från SCAALER IoT Labs
En deltagare från Stora Enso
En deltagare från Stora Enso
En deltagare från TechSeed Edge AB
Totalt 21 deltagare

Industrimötet Karlstad

Workshop · 26 april 2022

Genom initiativet Industrimötet Sverige samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och kunna attrahera internationell spetskompetens? Den 26 april besöker vi Karlstad.

Digitalisering är en central del för en lyckad grön omställning. Enligt World Economic Forum kan 70 procent av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 möjliggöras genom digitalisering med uppkopplade produkter, AI och robotteknik. Inom EU har begreppet Twin Transition – den dubbla omställningen – etablerats.

Den 26 april arrangerar Automation Region, Compare och Paper Province Industrimötet i Karlstad med fokus på IndTech (industriell teknologi) som en motor för Twin Transition med grön tillväxt och digital transformation.

Under workshoppen diskuterar vi hur utvecklingen omvärlden påverkar kundbeteende, teknologi, kompetens och affärsmodeller. Vilka möjligheter och utmaningar för det med sig och hur kan vi utveckla hållbara affärsmodeller med hjälp av digitala lösningar? Efter workshopen summerar vi resultatet i ett öppet möte med representanter från företag, akademi och offentlig sektor.

Workshop – 09.00 till 10.45

Under två timmar kartlägger deltagarna trender, framgångsfaktorer, behov av förnyelse och nästa steg. Workshoppen följer en tydlig struktur:

  • Introduktion till IndTech och Twin Transition
  • Utforska – Vad ser vi för trender och skeenden i vår omvärld som påverkar kundbeteende, teknologi, kompetens och affärsmodeller i en riktning som stöder Twin Transition?
  • Definiera – Vad innebär de här förändringarna för oss? Vilka möjligheter och utmaningar för de här förändringarna med sig?
  • Avgränsa – Vilka är de mest kritiska framgångsfaktorerna? Hur kan vi utveckla hållbara affärsmodeller med hjälp av digitala lösningar?
  • Konceptualisera – hur går vi vidare från den position vi har idag? Vad behöver göras för att åstadkomma denna förnyelse och förflyttning?
  • Summering

Mötet – 11.00 till 11.30

Möte på öppen scen med representanter från företag, akademi och offentlig sektor. Vi inleder med Sveriges nuläge och utvecklingspotential för att sedan summera diskussionerna i workshoppen och identifiera vägar framåt.

Observera att det avslutande mötet spelas in för dokumentation och kunskapsspridning (workshoppen spelas inte in). Vi bjuder på förmiddagsfika samt en enklare lunch vid 11.45.

Upplysningar:

Praktisk information

Datum: Tisdag den 26 april 2022
Tid: Klockan 09:00 till 12:30 · Lägg till i kalender
Plats: Nöjesfabriken, Mässhallen, Karlagatan 42 i Karlstad · Karta