Namn Organisation
En deltagare från AIM Sweden
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Bracke Forest AB
En deltagare från DRIV Innovation AB
En deltagare från Engcon
En deltagare från engcon
En deltagare från Fors Industrier AB
En deltagare från Hallströms Verkstäder
En deltagare från IUC z-GROUP
En deltagare från Jämtkraft AB
En deltagare från Minitube AB
En deltagare från Mittuniversitetet
En deltagare från Mörsjö deli / GODA AB
En deltagare från Region Jämtland Härjedalen
En deltagare från Region Jämtland Härjedalen
En deltagare från Samling Näringsliv Jämtland/Härjedalen
En deltagare från Side System AB
En deltagare från TietoEVRY
En deltagare från TietoEVRY
En deltagare från Trangia AB
En deltagare från Trangia AB
En deltagare från VEMSERVICE AB
En deltagare från Åre Produktion
Totalt 24 deltagare

Industrimötet Östersund

Workshop · 20 oktober 2021

Genom initiativet Industrimötet Sverige™ samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och kunna attrahera internationell spetskompetens?

Den 20 oktober möter vi industriföretag i Östersund för en workshop om industriell utveckling. Vi summerar resultatet från workshoppen i ett öppet möte med representanter från regionens företag, akademi och offentlig sektor.

Workshop – 09.00 till 10.45

Under två timmar kartlägger deltagarna trender, framgångsfaktorer, behov av förnyelse och nästa steg. Workshoppen följer en tydlig struktur:

  • Introduktion
  • Utforska – Vilken teknik driver utvecklingen i branschen, hur förändras kompetensbehovet och affärsmodellerna?
  • Definiera – Hur kan branschen använda ny teknik för att skapa värde? Hur säkrar företag rätt kompetens och vad innebär förändrade kundbeteenden och affärsmodeller?
  • Avgränsa – Vilka är de mest kritiska framgångsfaktorerna? Hur kan branschen utveckla hållbara affärsmodeller med hjälp av digitala lösningar?
  • Konceptualisera – hur går vi vidare från den position vi har idag? Vad behöver göras för att åstadkomma denna förnyelse och förflyttning?
  • Summering

Mötet – 11.00 till 11.30

Möte på öppen scen med representanter från regionens företag, akademi och offentlig sektor. Vi inleder med regionens nuläge och utvecklingspotential för att sedan summera diskussionerna i workshoppen och identifiera vägar framåt.

Observera att det avslutande mötet spelas in för dokumentation och kunskapsspridning (workshoppen spelas inte in). Vi bjuder på förmiddagsfika samt en enklare lunch vid 11.45.

Praktisk information