Namn Organisation
En deltagare från ABB AB
En deltagare från ABB AB
En deltagare från Adopticum
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Boliden
En deltagare från Creative Crowd, Arctic Game Lab, Visual Magic, etc.
En deltagare från Data Ductus AB
En deltagare från Franke Futurum
En deltagare från IUC Norr
En deltagare från Norra Timber
En deltagare från Norra Timber
En deltagare från Nymek
En deltagare från Optronic
En deltagare från Railcare
En deltagare från Renholmen
En deltagare från RISE
En deltagare från RISE AB
En deltagare från Rostfria
En deltagare från Skellefteå kommun
En deltagare från Skellefteå Kommun
En deltagare från Skellefteå kraft
En deltagare från Stiftelsen Adopticum
En deltagare från Sustainable Skellefteå
En deltagare från T2 College/T2 Innovation
En deltagare från Trelleborg
Totalt 26 deltagare

Industrimötet Skellefteå

Workshop · 28 september 2021

Genom initiativet Industrimötet Sverige™ samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och kunna attrahera internationell spetskompetens?

Den 28 september möter vi industriföretag i Skellefteå för en workshop om industriell utveckling. Vi summerar resultatet från workshoppen i ett öppet möte med representanter från regionens företag, akademi och offentlig sektor.

Workshop – 09.00 till 11.00

Under två timmar kartlägger deltagarna trender, framgångsfaktorer, behov av förnyelse och nästa steg. Workshoppen följer en tydlig struktur:

  • Introduktion
  • Utforska – Vilken teknik driver utvecklingen i branschen, hur förändras kompetensbehovet och affärsmodellerna?
  • Definiera – Hur kan branschen använda ny teknik för att skapa värde? Hur säkrar företag rätt kompetens och vad innebär förändrade kundbeteenden och affärsmodeller?
  • Avgränsa – Vilka är de mest kritiska framgångsfaktorerna? Hur kan branschen utveckla hållbara affärsmodeller med hjälp av digitala lösningar?
  • Konceptualisera – hur går vi vidare från den position vi har idag? Vad behöver göras för att åstadkomma denna förnyelse och förflyttning?
  • Summering

Mötet – 12.00 till 13.00

Möte på öppen scen med representanter från regionens företag, akademi och offentlig sektor. Vi inleder med regionens nuläge och utvecklingspotential för att sedan summera diskussionerna i workshoppen och identifiera vägar framåt.

Observera att det avslutande mötet spelas in för dokumentation och kunskapsspridning (workshoppen spelas inte in). Vi bjuder på förmiddagsfika samt en enklare lunch.

Praktisk information

Datum: Tisdag den 28 september 2021
Tid: Klockan 09:00 till 13:00 · Lägg till i kalender
Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75 i Skellefteå · Karta
Upplysningar:

Kontakta Daniel Boqvist, daniel.boqvist@automationregion.com