Fokus på den gröna och digitala omställningen

Industrimötet Sverige på plats i Karlstad

Genom initiativet Industrimötet Sverige samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och attrahera internationell spetskompetens?

Digitalisering är en central del för en lyckad grön omställning. Enligt World Economic Forum kan 70 procent av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 möjliggöras genom digitalisering med uppkopplade produkter, AI och robotteknik. Inom EU har begreppet Twin Transition – den dubbla omställningen – etablerats. Industrimötet i Karlstad fokuserades på hur IndTech kan bli en motor för Twin Transition med grön tillväxt och digital transformation.

Ta del av det öppna mötet på scenen som inleds med Sveriges nuläge och utvecklingspotential för att sedan summera diskussionerna i workshoppen och identifiera vägar framåt.

Den 26 april besökte vi Karlstad – här är filmen →

Industrimötet Karlstad arrangerades av Automation Region, Compare och Paper Province i samverkan. Tack till dig som deltog! Detta initiativ är startskottet för ett närmare samarbete över regiongränser och framöver kommer fler aktiviteter.

Industrimötet Sverige

Inom Automation Regions koncept Industrimötet Sverige besöker vi ett antal svenska industriregioner. Lokala företag och organisationer bjuds in och deltar i en workshop som följer följande struktur:

Utforska → Definiera → Avgränsa → Konceptualisera

Målet med workshoppen är att identifiera behov av förnyelse och konkreta åtgärder för att åstadkomma denna förnyelse. Diskussionerna sammanfattas sedan i ett filmat samtal med representanter från lokala företag, organisationer och myndigheter.

Sverigekarta med kartnålar vid de orter där Industrimötet arrangerats.