En region med stark attraktionskraft

Industrimötet Sverige på plats i Östersund

Genom initiativet Industrimötet Sverige samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och attrahera internationell spetskompetens?

Den 20 oktober besökte vi Östersund – här är filmen →

Industrimötet Sverige

Inom Automation Regions koncept Industrimötet Sverige besöker vi ett antal svenska industriregioner. Lokala företag och organisationer bjuds in och deltar i en workshop som följer följande struktur:

Utforska → Definiera → Avgränsa → Konceptualisera

Målet med workshoppen är att identifiera behov av förnyelse och konkreta åtgärder för att åstadkomma denna förnyelse. Diskussionerna sammanfattas sedan i ett filmat samtal med representanter från lokala företag, organisationer och myndigheter.

Summering i Göteborg

Industrimötet Sverige avslutas i Göteborg med konferensen Hållbar industri den 30 november till 1 december, där vi summerar lärdomarna från höstens samtliga industrimöten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kommande aktiviteter och initiativ, eller om du vill diskutera samarbete. Vi på Automation Region ser fram emot en fortsatt dialog där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för industriell utveckling och ökad konkurrenskraft.