Insikter från en expansiv region

Industrimötet Sverige på plats i Skellefteå

Genom initiativet Industrimötet Sverige samlar Automation Region företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. Hur kan regionala styrkor bli nationella resurser? Hur kan Sverige bli världens bästa industrination och attrahera internationell spetskompetens?

Industrimötet Sverige är ett koncept där Automation Region besöker ett antal svenska industriregioner. Lokala företag och organisationer bjuds in och deltar i en workshop som följer följande struktur:

Utforska → Definiera → Avgränsa → Konceptualisera

Målet med workshoppen är att identifiera behov av förnyelse och konkreta åtgärder för att åstadkomma denna förnyelse. Diskussionerna sammanfattas sedan i ett filmat samtal med representanter från lokala företag, organisationer och myndigheter.

Den 28 september besökte vi Skellefteå – här är filmen →

Industrimötet Sverige avslutas i Göteborg med konferensen Hållbar industri den 30 november till 1 december. Vi återkommer snart med separat inbjudan till konferensen, där vi summerar lärdomarna från höstens samtliga industrimöten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om våra kommande aktiviteter och initiativ, eller om du vill diskutera samarbete. Vi på Automation Region ser fram emot en fortsatt dialog där vi tillsammans kan skapa förutsättningar för industriell utveckling och ökad konkurrenskraft.