Namn Organisation
Totalt 0 deltagare

Kallelse till Automation Regions årsmöte

Årsmöte · fysiskt eller via länk · 15 mars

Välkommen till Automation Regions årsmöte 2023, som den här gången genomförs på Steam Hotel i Västerås med efterföljande mingel. Vi följer upp det gångna året och diskuterar hur vi på bästa sätt kan stödja utvecklingen av den svenska industrin framöver.

Som kontaktperson för ett medlemsföretag i den ideella föreningen Automation Region kallas du till årsmöte den 15 mars. Det är viktigt att ert företag representeras i röstlängden – om du själv inte har möjlighet att delta så önskar vi att du skickar en ersättare. Meddela ändring till Magdalena Evaldson, magdalena.evaldson@automationregion.com.

Årsmötet startar klockan 13:15 och förväntas pågå i cirka 30-40 minuter. Om du inte kan komma till Västerås så finns det möjlighet att delta via webbsändning.

Internationell spaning

Efter årsmötet följer ett inspirerande föredrag med titel Vägen framåt – en spaning med fokus på USA av Johanna Brismar Skoog som gör en internationell spaning. Johanna arbetar som Director Government Affairs på Business Sweden i New York.

(Föredraget kommer inte att sändas digitalt, utan är endast för dig som deltar på plats.)

Läs mer om Johanna Brismar Skoog på Linkedin →

Möteshandlingar

Dagordning årsmöte →
Föreningens stadgar →
Verksamhetsberättelse 2022 →
Årsredovisning →
Revisionsberättelse →
Verksamhetsplan 2023 →
Valberedningens förslag →
Styrelsens förslag på valberedning →

 

Praktisk information

Datum: Onsdag den 15 mars 2023
Tid: Klockan 12:30 till 14:15 · Lägg till i kalender
Plats: Steam Hotel, Ångkraftsvägen 14 i Västerås · Karta
Upplysningar:

Magdalena Evaldson, magdalena.evaldson@automationregion.com