Namn Organisation
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Invest Västerås
En deltagare från Prevas AB
En deltagare från RISE
En deltagare från SE
Totalt 5 deltagare

Möte i Kommunikationsgruppen

14 januari 2022

Välkommen till möte i Automation Regions Kommunikationsgrupp.

Mötet genomförs 10:30 till 12:00, digitalt. Instruktion om hur du ansluter till mötet skickas ut till anmälda deltagare.

Praktisk information