Möte i Kommunikationsgruppen

19 augusti 2022

Välkommen till möte i Automation Regions Kommunikationsgrupp. Mötet genomförs 10:30 till 12:00, därefter gemensam lunch för dem som vill och kan. För den som önskar finns även möjligheten att ansluta digitalt.

Kallelse till mötet skickas ut av Anna Sandberg till medlemmarna i gruppen. Är du intresserad av att veta mer om gruppens arbete, kontakta Anna.

Praktisk information