December 2021 · Läs på webbsidan

Julhälsning från processledningen

Vi på Automation Region brinner för att samla aktörer från olika branscher och sektorer för att tillsammans utveckla Sverige till en ledande industri- och innovationsnation. Ett ambitiöst åtagande naturligtvis, men när vi ser tillbaka på året som har gått så kan vi konstatera att viljan och engagemanget finns där – både hos oss själva och i nätverket.

Läs julhälsningen från Automation Region →

Två styrkeområden möts – automation och textil

Tillsammans med Science Park Borås driver Automation Region projektet Mikrofabriker som undersöker hur textil- och klädproduktionen kan tas hem till Sverige. Målet är att utveckla teknik och tillverkningsprocesser för cirkulära och hållbara flöden och produktionskoncept.

Den 7 december besökte projektgruppen ABB Robotics i Västerås för att inhämta inspiration och diskutera automationslösningar. Studiebesöket följdes av ett samtal som spelades in i studio och som nu finns tillgänglig för den som vill veta mer om potentialen med automatisering inom textilindustrin.

Läs mer och se filmen →

Nya medlemmar 2021

Under året har vi haft nöjet att välkomna 12 nya medlemmar till Automation Region. Följande företag förstärker nu vår verksamhet: Atlas Copco Industrial Technique, Beckhoff Automation, Calejo Industrial Intelligence, Colmeo, Incona, JR Robot, Robotmäklarna, Sandvik Machining Solutions, SÖE Konsult, Tecswepoint, Tritech Solutions samt Widefind.

Bekanta dig med våra medlemmar och partner →

Julkort från nätverket

Så här inför jul har vi fått in hälsningar från våra vänner på Science Park Borås, Mälardalens högskola (väldigt snart Mälardalens universitet!), PiiA, Elmia och Svenska Mässan. Något om vad som händer och vad vi har att se fram emot under det kommande året.

Se samtliga filmer →

Medlemmars och partners aktiviteter

Sweden Innovation Days
Konferens 2022-01-17 · Arrangeras av Ignite Sweden, Vinnova, AI Sweden och Energimyndigheten
Mer information och anmälan →

Träffpunkt hållbarhet
Workshop 2022-02-02 · Arrangeras av Region Västmanland
Mer information och anmälan →

SIS/TK 280 – automation i produktlivscykeln
Möte 2022-02-09 · Arrangeras av SIS
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Verktygen som du redan har
Webbinarium · 2022-02-01
Mer information och anmälan →

Standarder för interoperabilitet i produktion över livscykeln
Workshop · 2022-02-09
Mer information och anmälan →

Industrimötet Jönköping
Industrimötet Sverige · 2022-02-23
Mer information och anmälan →