Namn Organisation
En deltagare från AB Sandvik Coromant
En deltagare från Aurobay
En deltagare från Aurobay
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Chalmers tekniska högskola
En deltagare från Cytiva
En deltagare från DRIV Innovation AB
En deltagare från Easy To Trust
En deltagare från Empir Industry AB
En deltagare från Eskilstuna ElektronikPartner AB
En deltagare från Eskilstuna ElektronikPartner AB
En deltagare från FLIR
En deltagare från Hitachi Powergrids
En deltagare från Hogskolan Vast
En deltagare från IMI Precision (Norgren)
En deltagare från INVID Jönköping AB
En deltagare från KTH
En deltagare från KTH Royal Institute of Technology
En deltagare från KTH Royal Institute of Technology
En deltagare från KTH Royal institute of Technology
En deltagare från KTH Royal Institute of Technology
En deltagare från Luleå tekniska universitet
En deltagare från Luleå Tekniska Universitet
En deltagare från Minerva PLM
En deltagare från Ministry of Enterprise and Innovation
En deltagare från Nitator
En deltagare från Norrmejerier
En deltagare från Recab
En deltagare från RISE
En deltagare från RISE AB
En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden
En deltagare från Saab AB
En deltagare från Sandvik Materials Technology
En deltagare från SIS
En deltagare från Stille AB
En deltagare från Strainlabs
En deltagare från Syntell AB
En deltagare från TORNET Innovation AB
En deltagare från Trafikverket
En deltagare från Weidmüller AB
En deltagare från Yrkesakademin
Totalt 42 deltagare

Standarder för digitaliserad industri – goda exempel

Webbsänd workshop · 21 oktober 2021

Välkommen till en workshop med fokus på standardisering för digitaliserad produkt- och produktionsutveckling. Syftet är att ge inspiration kring möjligheter och ökad tydlighet kring arbete med standarder.

Under workshoppen ges praktiska exempel på arbetssätt som har gett positiva resultat. Goda erfarenheter presenteras från Sandvik och Syntell som använder standarder och även medverkar i standardutveckling. Dessutom presenteras forskningsresultat kring standarders roll för informationsdelning inom produktion.

Workshoppen avslutas med gruppdiskussioner där deltagarna ges möjlighet att reflektera kring utmaningar och möjligheter med standardisering.

Sandvik

Bengt Olsson och Mikael Hedlind, Sandvik Coromant, presenterar aktuell utveckling av standarder för skärande verktyg. De berättar om hur digitala tvillingar av skärverktyg kan skapas och konfigureras baserat på standarden ISO 13399.

Syntell

Ulf Carlsson, PLM-arkitekt på Syntell, berättar om Kockums arbete med att utveckla standarder för informationshantering över hela produktlivscykeln, vilket är ett krav från FMV. Kockums har utvecklat en egen begreppsmodell som har anpassats till standarden PLCS för semantiskt korrekt informationsutbyte med externa parter.

Chalmers

Maja Bärring är forskare inom produktionssystem på Chalmers och projektledare för Digitala Stambanan Produktion. Hon berättar om sin forskning som fokuserar på informationshantering – från data till beslutsunderlag i produktionssystemet, kravställning på data och standarders roll för att stödja interoperabilitet.

Agenda

  • Välkommen
  • Information om Forum för Standardisering för Digitaliserad Industri
  • Maja Bärring, Chalmers
  • Ulf Carlsson, Syntell
  • Gruppdiskussion
  • Paus
  • Bengt Olsson och Mikael Hedlind, Sandvik Coromant
  • Gruppdiskussion
  • Avslutning

Aktiviteten genomförs inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE IVF, Svenska institutet för standarder (SiS), Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Lunds Universitet och Automation Region med stöd från Vinnova.

Praktisk information

Datum: Torsdag den 21 oktober 2021
Tid: Klockan 09:00 till 11:30 · Lägg till i kalender
Plats: https://mdh-se.zoom.us/j/67133382107
Upplysningar:

Kontakta Daniel Boqvist, daniel.boqvist@automationregion.com