Namn Organisation
En deltagare från ABB Robotics
En deltagare från Automation Region
En deltagare från Automation Region
En deltagare från CGI
En deltagare från ifm electronic ab
En deltagare från Imogo AB
En deltagare från Master Student Production engineering and management
En deltagare från Science Park Borås
En deltagare från Skanska
En deltagare från SWECO
En deltagare från We make wow
Totalt 11 deltagare

Textile Roadshow i Sjuhärad

Företagsbesök och workshop · 26-27 april 2022

Aktiviteten är fullbokad. För att boka en reservplats, kontakta Elin Asplund, elin.asplund@automationregion.com

Projektet Mikrofabriker bjuder in till Textile Roadshow i Sjuhärad den 26 och 27 april. Två dagar med inspirerande studiebesök hos företag inom textilbranschen och en kreativ workshop i DoTank Center i Borås.

Vi riktar oss speciellt till företag som arbetar med automation och vill utforska en ny bransch. Graden av automation inom textilindustrin ökar och i projektet Mikrofabriker undersöker vi hur tekniker från industrin kan användas i textil- och klädproduktion.

Textilbranscher omsätter globalt 1,5 trillioner USD per år och är en av världens mest nedsmutsande industrier. Värdekedjor karaktäriseras av långa ledtider och låg träffsäkerhet i prognoser. Vi tittar nu på hur vi kan skapa en mer hållbar, småskalig och flexibel produktion i Sverige.

Företagsbesök – 26 april

Första dagen av Textile Roadshow innehåller bland annat företagsbesök hos XV Production, FOV Fabrics och ACG. Utöver det kommer projektet Mikrofabriker att presentera en lägesrapport och berätta om kommande aktiviteter och resultat.

Workshop – 27 april

Dag två möts automationsindustrin och textilindustrin i en workshop som syftar till att visualisera den ideala textilindustrin och undersöka hur förflyttningen till idealläget ska gå till. Syftet är att utforska framtidsscenarion för en hållbar och lokal textilindustri med hög grad av automation och robotisering.

Praktisk information

Datum: Tisdag den 26 april till onsdag den 27 april 2022
Tid: 26 april klockan 09:00 till 17:00 och 27 april 09:00 till 16:00
Plats: DoTank Center, Skaraborgsvägen 3A i Borås · Karta
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt och deltagare bjuds på fika och lunch, eventuellt boende betalas av deltagarna
Upplysningar: Kontakta Elin Asplund, elin.asplund@automationregion.com