Utvärdering: Automation Expo 24 maj

Tack för att du medverkade som utställare vid Automation Expo den 24 maj. Vi vill gärna veta vad som var bra och vad som kan förbättras till nästa gång och vi är därför tacksamma om du har möjlighet att fylla i en kort enkät (1 minut). Följ länken ovan.

Frågor?

Kontakta Peter Barkenskiöld, peter.barkenskiold@automationregion.com