Vinterhälsning och nyheter från oss på Automation Region ☃️🎄

Dags att summera året som gått,
va roligt vi har haft, och vilka resultat vi har nått!

Genom expon, möten, konferenser och projekt,
har vi förstärkt varandra och levererat effekt.

För 2024 har vi så klart en rejäl ambition,
det blir ökad automationskraft och smart produktion.

Vi ser robotar som dansar cha cha i takt,
vi ser sensorer som aldrig slumrar på sin vakt.

Hej starka samarbeten för en hållbar industri!
Hej då protektionism, sura miner och bakåtsträveri!

Från oss på Automation Region till alla vi når,
en riktigt god jul och ett automatiskt nytt år!

IndTech Platform Silicon Valley växlar upp

Tillgång till ny teknik och tillämpad mjukvara spelar en allt större roll och industrin behöver testa sin teknologi i samarbete med andra. Plattformen IndTech Silicon Valley skapar möjligheter för startupföretag och etablerade mjukvarubolag att göra just detta i ett transatlantiskt samarbete med USA.

Läs pressmeddelande om projektet →

Hälsning från SPS 2023

Under november besökte jag den stora mässan SPS (Smart Production Solutions) i Nürnberg, som samlade över 1 000 utställare och 50 000 besökare. Flera av våra medlemsföretag från Automation Region var representerade med stora montrar. Här är mina intryck och insikter.

Läs Ulf Olofssons rapport från SPS →

Nya medlemmar under 2023

Under året har vi fått sällskap av inte mindre än 16 nya företag och organisationer som förstärker vårt nätverk. Vi säger hej och välkommen till Stiftelsen Adopticum, Arctic Game, CDE, Digihelp Sverige, Enodo Robotics, Kistler Nordic, ManoMotion, Micro-Epsilon Sensotest, Qtagg, Sammes stiftelse, SEIIA, Sogeti Sverige, SSP North, Sweco Sverige, TechSeed och Viscando. Mer information om våra medlemmar och partner finns på vår webbsida, välkommen att botanisera!

Smart visionsystem höjer säkerheten för operatörer i industrin

En av Automation Regions nytillkomna medlemmar är ManoMotion som utvecklar AI-lösningar för industriell säkerhet med fokus på att övervaka kroppsrörelser. Den tekniska lösning är baserad på realtidsanalys av video, där mänskliga rörelser tolkas. Konceptet är ett resultat av flera års forskning och utveckling vid KTH.

Läs mer om ManoMotion →

Behandla dina medarbetare som VIP

Ett innovativt organisationsklimat är en överlevnadsfaktor för alla företag. Utöver att följa dina vanliga nyckeltal så har du alltså mycket att vinna på att mäta hur dina kollegor mår.

– Involvera alla i mätning och analys! Det är en ledarskapsfråga, men även en medarbetarfråga, säger Terese Jansson, ansvarig för utvecklingen av verktyget Prindit på medlemsföretaget Mindflower.

Läs mer om verktyget Prindit →

Hur klarar vi kompetensutmaningen – game over eller next level?

Vill du anställa en person som är bra på teamwork, konflikthantering, behovsanpassning, problemlösning och inkludering? Ja, det vill du såklart och där har du dagens unga digitala ledare i ett nötskal. Spelkulturförbundet Sverok har undersökt hur arbetsmarknaden bättre kan attrahera och tillvarata kompetensen hos unga som har ledarroller på digitala communities.

Läs mer om unga digitala ledare →

Studentprojekt med hög innovationsnivå

Innovationer som utvecklar industrin och samhället – det har masterstudenterna inom robotik och tillförlitliga system på Mälardalens universitet tagit sig an. Projekt där de har fått utmana sig själva och varandra för att hitta de bästa lösningarna. Projekten har potentialen att bidra till samhällsförändring och ger studenterna kompetens som är högt efterfrågad på arbetsmarknaden.

Läs mer om studenternas arbete →

Kompetens och samhällsutveckling i MDU:s satsning i norr

Mälardalens universitet går in med en satsning på 60 miljoner kronor i Skellefteå Universities Alliance, SUA. Sedan ett par år tillbaka har Automation region en verksamhetsnod i Skellefteå och går hand i hand med MDU i satsningen.

Läs mer om satsningen i norr →