Aktiviteter hos Business Sweden

Notis · 2014-10-31

I samband med Automation Regions frukostmöte den 14 oktober informerade Business Sweden om initiativ och aktiviteter som kan vara av intresse för Automation Regions medlemmar. Undersök dina finansieringsmöjligheter inom infrastruktur, eller varför inte packa väskan och resa till Lettland?

Baltic Business Forum 2014 – konferens i Tallin, 26-27 november

Konferens med fokus på samarbete och nätverkande mellan de baltiska och nordiska länderna. Baltic Business Forum erbjuder matchmaking-möten där deltagarna får chansen att möta andra företag, finansieringsinstitutioner och forskningsinstitut.

Anmälan senast den 10 november

Rail Baltica – resa till Lettland, februari 2015

Business Sweden har genomfört en förstudie om Rail Baltica och vilka affärsmöjligheter som finns för svenska företag. En resa till Lettland arrangeras i februari och deltagarna kommer att få träffa viktiga nyckelpersoner.

Anmälan till Marie Gidlund, Business Sweden

Finansieringsmöjligheter EU och EIB

Inom EU och EIB finns stora finansieringsmöjligheter inom bland annat infrastruktur. Business Sweden kan hjälpa till att kartlägga vilka möjligheter som finns för ert företag.

Mer information har Marie Gidlund, Business Sweden