Automation Regions öppna aktiviteter

Följ med till IPEC i Nürnberg

Paketresa · 2020-03-10

Automation Region bygger vidare på det strategiska samarbetet med Tyskland och aktörerna Automation Valley, Schwedishe Handelskammer, Engineering 2050 samt Enterprise Europe Network, EEN. Som nästa steg i satsningen medverkar Automation Region och EEN vid Integrated Plant Engineering Conference – IPEC – den 10 till 12 mars i Nürnberg. Intresserade medlemsföretag är välkomna att följa med.

Mer information och anmälan