• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Seminarier om framtidens kompetensförsörjning

Seminarium i Visby · 2018-07-04

Seminarium 13.00-13.45 

Hur lyfter vi den digitala kompetensen för fortsatt överlevnad och utveckling? Läs mer 

Arrangörer: Västerås Science Park, EU-projektet Smart4U, Automation Region, Region Västmanland

Den digitala utvecklingen innebär en rad utmaningar för befintliga organisationer, men också stora möjligheter till
utveckling av såväl medarbetare som affärsprocesser och produkter.

Under seminariet medverkar organisationer som tagit fram och genomfört framgångsrika processer för att lyfta den
digitala kompetensen med sikte på utveckling. Vi får veta hur processen gått till och ta del av resultat. Seminariet
avrundas med en paneldiskussion med branschföreträdare för Västmanlands styrkeområden automation, energi,
järnväg samt välfärd och hälsa. Alla fyra områden brottas med problematiken, men ser också en rad möjligheter.

Medverkande: 

  • Anna Wallén, verksamhetsledare, Järnvägsklustret
  • Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef , Region Västmanland
  • Catarina Berglund, moderator, verksamhetsledare, Automation Region

14.00-14.45 med efterföljande mingel

Kan ett digitalt visualiseringsverktyg ge fler sökande till bristyrken? Läs mer 

Arrangörer: Västerås Science Park, EU-projektet Smart4U, Jobba i Västerås, Region Västmanland

Det råder stor brist på kompetens inom en rad yrkesgrupper. För att nå målgrupper och lösa kompetensbristen behöver attraktionsstyrning integreras. Under seminariet demonstreras ett helt nytt verktyg för yrkesvägledning som kan bidra till att lösa kompetensbristen.

För att attrahera både unga och äldre till yrken med kompetensbrist behöver attraktionsstyrning integreras på ett intressant sätt. Västmanlands styrkeområden automation, energi, järnväg och välfärd & hälsa har tagit fram ett unikt, digitalt visualiseringsverktyg, som med hjälp av avatarer, integrerad artificiell intelligens och ett annorlunda pedagogiskt upplägg leder till inblick i olika branscher och yrken utifrån personliga drivkrafter. Verktyget kan användas såväl i skolmiljö som i yrkesvägledning för vuxna. Under seminariet demonstreras verktyget och hur det kan få fler sökande till bristyrken.

Medverkande: 

  • Maria Brithon-Brink, personaldirektör, ABB
  • Caroline Drabe, vd, Västerås Science Park
  • Björn Nordén, verksamhetschef, Jobba i Västerås

Praktisk information