• Namn Organisation
 • En deltagare från 556740-3307
 • En deltagare från Alfred Nobel Science Park
 • En deltagare från Alfred Nobel Science Park
 • En deltagare från Alfred Nobel Science Park
 • En deltagare från Alstom
 • En deltagare från anITiot.se
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Baltic&ScanTech Filial
 • En deltagare från Ericsson
 • En deltagare från ImproveIT / ISBSG / IFPUG / DFS
 • En deltagare från Innovative Materials Arena, IMA
 • En deltagare från itsit
 • En deltagare från Kaitou
 • En deltagare från Karlskoga Automation
 • En deltagare från KAUTO AB
 • En deltagare från KTH student
 • En deltagare från Nordiske Medier
 • En deltagare från Pomona-gruppen AB
 • En deltagare från Produktutveckling
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från SIS
 • En deltagare från SkyMaker AB
 • En deltagare från System 3r
 • En deltagare från Tillväxtverket
 • En deltagare från Västerås Stad
 • En deltagare från ÅF Industry
 • En deltagare från Örebro Universitet
 • Totalt 29 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Automation hela vägen – möjligheter med additiv tillverkning av robottillbehör

Frukostmöte med workshop · Stockholm 2019-06-27

Denna aktivitet arrangeras även i Västerås den 25 juni →

Additiv tillverkning av gripverktyg och andra robottillbehör skapar förutsättningar för flexibla produktionskedjor och korta serier i den smarta industrin. Vad är möjligt att göra idag och hur ser framtiden ut? Hur kan AI och autonoma sensorsystem kopplas på för att optimera processen?

Amy Loutfi, professor i informationsteknologi vid Örebro universitet, ger en bild av forskningsläget och kunskapsutvecklingen inom akademin. Hon har sin forskningsbakgrund inom artificiell intelligens och sensorsystem och leder arbetet vid Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem, AASS – en internationellt erkänd forskningsmiljö inom autonoma sensorsystem vid Örebro universitet.

Vid frukostmötet får vi även ta del av konkreta exempel från två olika företag som driver utvecklingen inom additiv tillverkning. Medverkande talare är Fredrik Finnberg, vd på Digital Mechanics AB i Västerås, samt Kristofer Skyttner, vd och grundare på SkyMaker AB i Linköping.

Workshop om industrins transformation

I anslutning till frukostmötet arrangerar vi en workshop där vi utforskar transformativa trender och skapar handlingsplaner för automation och digitalisering. Hur kan vi agera – enskilt och tillsammans – för att hantera utmaningar och tillvarata möjligheter? I en snabb och strukturerad process får du möjlighet att genomföra en behovsanalys för ditt företag. I samband med anmälan väljer du om du vill delta.

Inför konferensen Automation Summit (Västerås den 9 oktober) genomför vi en serie workshoppar för att inventera utmaningar och behov inom svensk industri. Resultatet kommer att ligga till grund för vidare diskussioner vid Automation Summit med målet att sammanställa en rapport med rekommendationer till såväl företag som politiker.

Varmt välkommen!

Catarina Berglund · 070-831 06 62‬ · catarina.berglund@automationregion.com

Innovative Materials Arena (IMA) är en innovationsmiljö som stimulerar forskning, samverkan och tillväxt inom avancerade material. IMA består av ett globalt nätverk som möjliggör utveckling och partnerskap genom att länka samman nya och befintliga aktörer. Till innovationsmiljön hör även en fysisk samlingsplats för labb, verksamhet och forskning. Inom IMA samlas näringslivet, akademin och offentliga organisationer med det gemensamma målet att skapa materialinnovation.

Projektet AI.MEE ägs av Alfred Nobel Science Park och erbjuder en öppen testbädd för företag i Örebroregionen och Östra Mellansverige. Företagen ges möjlighet att utveckla och testa nya teknologilösningar tillsammans med ledande forskare från AASS (Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem) vid Örebro universitet.

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 27 juni 2019
 • Tid: Klockan 07:30 till 09:30 · Lägg till i kalender
 • Plats: Invest Stockholm · Drottninggatan 33 i Stockholm (vid Sergels torg) · Karta
 • Upplysningar: Frukost står framdukad klockan 07:30, föreläsningar 08:00 till 09:00 och sedan mingel till 09:30. Workshop (för de som önskar medverka) startar klockan 10:00 och avslutas med lunch cirka 12:30.