• Namn Organisation
  • En deltagare från -
  • En deltagare från ABB
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Blue Institute/PiiA
  • Totalt 5 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Forsknings- och innovationsgruppen

Välkommen till möte i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp.

Gruppen arbetar för att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Fokus ligger på rollen som innovationskatalysator och på metoder och verktyg som stimulerar innovationer.

Denna inbjudan riktar sig till medlemmarna i Forsknings- och innovationsgruppen. Om du är intresserad av att medverka i gruppens arbete så är du välkommen att kontakta Anders Aabakken, anders.aabakken@se.abb.com.

Praktisk information