• Namn Organisation
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Ekebacka
  • En deltagare från Mälardalens universitet
  • Totalt 4 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Forsknings- och innovationsgruppen

Välkommen till möte i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp.

Gruppen arbetar för att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Fokus ligger på rollen som innovationskatalysator och på metoder och verktyg som stimulerar innovationer.

Denna inbjudan riktar sig till medlemmarna i Forsknings- och innovationsgruppen. Om du är intresserad av att medverka i gruppens arbete så är du välkommen att kontakta Anders Aabakken, anders.aabakken@hotmail.se.

Praktisk information