• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Forsknings- och innovationsgruppen

WEBBMÖTE – Möten i våra utvecklingsgrupper hålls via webben i Teams fram till och med maj 2020. Detta med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset. Du som är medlem i gruppen kommer att få kalenderinbjudningar till kommande möten via e-post.

Välkommen till möte i Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp.

Gruppen arbetar för att öka den innovativa förmågan hos medlemmarna i Automation Region. Fokus ligger på rollen som innovationskatalysator och på metoder och verktyg som stimulerar innovationer.

Denna inbjudan riktar sig till medlemmarna i Forsknings- och innovationsgruppen. Om du är intresserad av att medverka i gruppens arbete så är du välkommen att kontakta Anders Aabakken, anders.aabakken@hotmail.se.

Har du frågor om inbjudan, vänligen kontakta daniel.boqvist@automationregion.com

Praktisk information