• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Friday on my mind: Kompetensutmaningen

Välkommen till Automation Regions kreativa fredagsträff Friday on my mind, denna vecka med fokus på kompetensutmaningen.

Svenska industriföretag lyfter fram kompetensbrist och svårigheter att rekrytera som ett hinder för utveckling. Samtidigt upplever vi på Automation Region ofta ett svalt intresse för riktade utbildningsinsatser inom exempelvis digitalisering och automatisering.

  • Är det svårt att avvara tiden?
  • Är utbildningar och satsningar felaktigt utformade?
  • Är kompetensutmaningen en seglivad myt?

Dagens värd är Bernt Henriksen, senior automationsexpert på Automation Region.

Ingen föranmälan krävs – välkommen att ansluta via denna länk den 26 mars klockan 15.00: https://mdh-se.zoom.us/j/64933890289

Praktisk information