• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från Alfred Nobel Science Park AB
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från CGI
 • En deltagare från Dagab Inköp&Logistik AB (Axfood)
 • En deltagare från Ekkono
 • En deltagare från Ekkono Solutions AB
 • En deltagare från Elementric AB
 • En deltagare från Elit Instrument AB
 • En deltagare från Embassy of Switzerland - Trade Point Nordics
 • En deltagare från Enterprise Estonia
 • En deltagare från Flowtropolis
 • En deltagare från Gleechi AB
 • En deltagare från Granitor
 • En deltagare från Göteborgs Universitet
 • En deltagare från H&O Development AB
 • En deltagare från HP-Etch AB
 • En deltagare från Ignite Sweden
 • En deltagare från Ignite Sweden
 • En deltagare från Ignite Sweden
 • En deltagare från Ignite/Uminova Innovation
 • En deltagare från Ingka Centres
 • En deltagare från Innovationspartner AB
 • En deltagare från JR Robot
 • En deltagare från Jönköping Energi AB
 • En deltagare från Kongsberg Automotive AB
 • En deltagare från Ledsegel
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från NEP
 • En deltagare från Nordic Innovation Lab
 • En deltagare från Nyköpings kommun, Näringsliv
 • En deltagare från Näringsdepartementet
 • En deltagare från Pepperl+Fuchs AB
 • En deltagare från privat
 • En deltagare från Quintus Technologies
 • En deltagare från Retention Masters Europe
 • En deltagare från Rouk ab
 • En deltagare från Sandvik AB
 • En deltagare från Sandvik Mining and Construction Tools AB
 • En deltagare från Servicemaf AB, Movex/M3 användarförening
 • En deltagare från Siemens Next47
 • En deltagare från Simplex Motion AB
 • En deltagare från Student vid Textilhögskolan i Borås
 • En deltagare från Sweden Food Arena
 • En deltagare från TecPoint
 • En deltagare från Teknikföretag
 • En deltagare från Textilhögskolan i Borås
 • En deltagare från Tracon AB
 • En deltagare från Unibap AB
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från VNTRS
 • En deltagare från Westinghouse
 • En deltagare från Xylem
 • En deltagare från Zenta AB - Innovation- och digitaliseringsbyrå
 • En deltagare från Österrikes Ambassad - Handelsavdelningen
 • Totalt 55 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Hur samverkan mellan uppstartsföretag och storbolag ökar innovationskraften

Digitalt frukostseminarium · 2021-05-25

Innovation och digitalisering är avgörande för den svenska industrins framtid. Vid detta frukostseminarium, som genomförs tillsammans med Ignite Sweden, fokuserar vi på hur industrin tar hjälp av svenska uppstartsföretag för att öka sin innovationskraft och lösa sina digitaliserings- och hållbarhetsutmaningar.

Vi får ta del av ett konkret exempel där Alfa Laval, FLIR Systems och Ekkono Solutions har arbetat tillsammans. De tre företagen bedriver i grunden olika verksamheter och har helt olika förutsättningar. Med expertis inom olika områden har de tillsammans utvecklat smarta värmeväxlare för effektivare underhåll och minskad klimatpåverkan.

Medverkande

 • Stina Lantz, Program Manager på Ignite Sweden
 • Anders Alneng, Founder/ Vice President at Ekkono Solutions
 • Anders Nylander, Concept Project Manager at Alfa Laval
 • Katrin Strandemar, Director of Technology på FLIR

Praktisk information