• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB
 • Johan Eklund Addiva AB
 • Peter Krantz Addiva Elektonik AB
 • Jan Oldebring Almi Företagspartner Mälardalen AB
 • Karin Wiik Automation Region
 • Linda-Marie Engberg Automation Region
 • Lars Krantz Automation Region
 • Peter Degerfeldt Blue Sky Aerial & Specialist Filming
 • Ganesh Chandramouli Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • Ola Sellin Bombardier Transportation
 • Sara Lindqvist Bombardier Transportation
 • John Moberg Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • Rasmus Palazzi ECC/JIV
 • Björn Eriksson Ekebacka
 • Hans Johansson Förening obemannade luftfartyg Mälardalen
 • Erika Olsson Internetstiftelsen
 • Maria Engzell Jobba i Västerås/Energy Competence Center
 • Bertil Wrethag Managementkonsult
 • Stig Hemström Motion Control
 • En deltagare från Mälardalen Högskolan
 • Henrik Wickström Mälarenergi AB
 • Reza Rivani PanView
 • Marie Åhman PROSE
 • Pernilla Conley Region Västmanland
 • Daniella Magnusson RISE
 • Markus Bohlin RISE SICS Västerås
 • Cecilia Hyrén RISE/SICS
 • Johan Renman Rouk ab
 • Emma Mossberg Samhällskontraktet
 • Petra Ärlsjö Västerås Science Park
 • Mats Myhr Westermo
 • Totalt 33 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Innovationslots – din digitala boost

Lunchseminarium · Västerås 2018-12-11

Många företag bär på idéer som aldrig blir förverkligade. Tid, pengar, ork och kanske en upplevd distans till akademi och forskningspengar kan vara orsakerna. Därför har Västmanlands styrkeområden genom organisationerna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd och hälsa tagit fram programmet Innovationslots. Initiativet som koordineras av RISE SICS Västerås har skapat intresse hos innovativa företag i Västmanland och sprids nu över hela landet. Målgruppen är i första hand industriföretag och företag inom välfärd och hälsa.

Lars Gustafsson, Vinnova, berättar om Vinnovas uppdrag och deras syn på innovation i företag. Hur samverkar de med företagen? Vad tar Vinnova i beaktande innan de gör en utlysning?

Ganesh Chandramouli, Bombardier Transportation, summerar företagets erfarenheter av programmet Innovationslots som de genomgick under 2017.

Malin Rosqvist, programstrateg på PiiA, berättar om erfarenheterna från verksamheten inom ett av Vinnovas strategiska innovationsprogram.

Cecilia Hyrén och Daniella Magnusson, projektledare för Innovationslots på RISE SICS Västerås, presenterar programmet Innovationslots. Hur ser målgruppen och innehållet ut?

Varför Innovationslots?

 • Lära känna forskningsmiljöer på RISE och MDH
 • Utforska olika typer av testbäddar
 • Lär dig mer om statliga finansiärer och de möjligheter som finns
 • Få en överblick över de strategiska innovationsprogrammen
 • Ta hjälp av ”expertteam" för att forma en handlingsplan för utveckling
 • Träffa andra företag med liknande behov och frågeställningar

Välkommen till ett lunchmöte med fokus på finansieringsmöjligheter för forskning och innovation – ta din verksamhet till nästa digitala och automatiserade nivå!

Karin Wiik · 021-15 17 27 · karin.wiik@automationregion.com

Aktiviteten genomförs inom ramen för projektet Smart4U av parterna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa. Smart4U syftar till att öka styrkeområdessamverkan, höja industrins innovationsförmåga samt säkra kompetensen för morgondagens jobb. Läs mer: www.vasterassciencepark.se/pages/smart4u

Praktisk information

 • Datum: Tisdag den 11 december 2018
 • Tid: Klockan 11:15 till 13:45 · Lägg till i kalender
 • Plats: expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås · Karta
 • Upplysningar: Kostnadsfri lunch klockan 11:15, seminarium klockan 12:00 till 13:00, därefter mingel