• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB Energy Industries
 • En deltagare från Addiva AB
 • En deltagare från Addiva Elektonik AB
 • En deltagare från Almi Företagspartner Mälardalen AB
 • En deltagare från Alstom
 • En deltagare från Alstom
 • En deltagare från Alstom
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Blue Sky Aerial & Specialist Filming
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • En deltagare från ECC/JIV
 • En deltagare från Ekebacka
 • En deltagare från HAL Drones
 • En deltagare från Internetstiftelsen
 • En deltagare från Jobba i Västerås/Energy Competence Center
 • En deltagare från Managementkonsult
 • En deltagare från Motion Control
 • En deltagare från Mälardalen Högskolan
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från PanView
 • En deltagare från PROSE
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE Research Institutes of Sweden AB
 • En deltagare från Rouk ab
 • En deltagare från Samhällskontraktet
 • En deltagare från Västerås Science Park
 • En deltagare från Westermo
 • Totalt 33 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Innovationslots – din digitala boost

Lunchseminarium · Västerås 2018-12-11

Många företag bär på idéer som aldrig blir förverkligade. Tid, pengar, ork och kanske en upplevd distans till akademi och forskningspengar kan vara orsakerna. Därför har Västmanlands styrkeområden genom organisationerna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd och hälsa tagit fram programmet Innovationslots. Initiativet som koordineras av RISE SICS Västerås har skapat intresse hos innovativa företag i Västmanland och sprids nu över hela landet. Målgruppen är i första hand industriföretag och företag inom välfärd och hälsa.

Lars Gustafsson, Vinnova, berättar om Vinnovas uppdrag och deras syn på innovation i företag. Hur samverkar de med företagen? Vad tar Vinnova i beaktande innan de gör en utlysning?

Ganesh Chandramouli, Bombardier Transportation, summerar företagets erfarenheter av programmet Innovationslots som de genomgick under 2017.

Malin Rosqvist, programstrateg på PiiA, berättar om erfarenheterna från verksamheten inom ett av Vinnovas strategiska innovationsprogram.

Cecilia Hyrén och Daniella Magnusson, projektledare för Innovationslots på RISE SICS Västerås, presenterar programmet Innovationslots. Hur ser målgruppen och innehållet ut?

Varför Innovationslots?

 • Lära känna forskningsmiljöer på RISE och MDH
 • Utforska olika typer av testbäddar
 • Lär dig mer om statliga finansiärer och de möjligheter som finns
 • Få en överblick över de strategiska innovationsprogrammen
 • Ta hjälp av ”expertteam" för att forma en handlingsplan för utveckling
 • Träffa andra företag med liknande behov och frågeställningar

Välkommen till ett lunchmöte med fokus på finansieringsmöjligheter för forskning och innovation – ta din verksamhet till nästa digitala och automatiserade nivå!

Karin Wiik · 021-15 17 27 · karin.wiik@automationregion.com

Aktiviteten genomförs inom ramen för projektet Smart4U av parterna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa. Smart4U syftar till att öka styrkeområdessamverkan, höja industrins innovationsförmåga samt säkra kompetensen för morgondagens jobb. Läs mer: www.vasterassciencepark.se/pages/smart4u

Praktisk information

 • Datum: Tisdag den 11 december 2018
 • Tid: Klockan 11:15 till 13:45 · Lägg till i kalender
 • Plats: expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås · Karta
 • Upplysningar: Kostnadsfri lunch klockan 11:15, seminarium klockan 12:00 till 13:00, därefter mingel