• Namn Organisation
 • En deltagare från Almi Företagspartner Mälardalen AB
 • En deltagare från Alstom
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Easy To Trust
 • En deltagare från FoU-rådet
 • En deltagare från Gemit Solutions AB
 • En deltagare från GKN ePowertrain Köping AB
 • En deltagare från Interim Kommunikatör
 • En deltagare från itsit
 • En deltagare från Järnvägsklustret
 • En deltagare från Loovia
 • En deltagare från Pro Con Invent
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Robot System Products AB
 • En deltagare från Semantix
 • En deltagare från Spit Lab AB
 • En deltagare från Westermo
 • En deltagare från Xllnc Nordic AB
 • Totalt 20 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Innovationslots – möt finansiärer

Besök hos Vinnova · Stockholm 2019-02-13

Inom ramen för programmet Innovationslots erbjuds företag och organisationer att besöka Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Under förmiddagen presenterar ett antal finansiärer och andra aktörer (se nedan) sina insatser för att stötta forskning och innovation. Vi avslutar med gemensam lunch där det finns möjlighet till enskilda samtal.

Värdar för delegationen är Cecilia Hyrén och Daniella Magnusson, projektledare för Innovationslots på RISE SICS Västerås, samt Karin Wiik, projektledare Näringsliv på Automation Region.

Gemensam resa

Vi arrangerar en kostnadsfri bussresa med start på Västerås central klockan 07:15 (hållplats "i"). Bussen lämnar sedan Stockholm cirka 13:15. I samband med anmälan markerar du om du vill åka med bussen, eller om du tar dig till mötet på egen hand.

Medverkande presentatörer

 • Vinnova – Karolina Winbo och Jessica Svennebring – berättar hur företag kan få tillgång till Vinnovas erbjudande.
 • Tillväxtverket – Cecilia Johansson – presenterar programmen Smart specialisering och Smart industri, arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt.
 • Järnvägsklustret – Anna Wallén – berättar om hur de arbetar med att stötta företag.
 • Business Sweden – Per Jansson – presenterar Business Sweden och berättar om vad deras verksamhet erbjuder svenska teknikföretag.
 • Region Västmanland – Catrin Berglöw – berättar om företagsstöd och digitaliseringscheckar för mindre företag som vill ta in extern kompetens för exempelvis digitaliseringsarbete.
 • Västmanlands forsknings- och utvecklingsråd – Christer Pettersson – presenterar rådets verksamhet och arbete med finansiering.
 • Almi – Jan Oldebring – berättar om Almis roll i innovationssystemet.

Välkommen till en dag med fokus på finansieringsmöjligheter för forskning och innovation!

Karin Wiik · 021-15 17 27 · karin.wiik@automationregion.com

Aktiviteten genomförs inom ramen för projektet Smart4U av parterna Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa. Smart4U syftar till att öka styrkeområdessamverkan, höja industrins innovationsförmåga samt säkra kompetensen för morgondagens jobb. Läs mer: www.vasterassciencepark.se/pages/smart4u

Praktisk information

 • Datum: Onsdag den 13 februari 2019
 • Tid: Klockan 09:30 till 13:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm · Karta