• Namn Organisation
 • Totalt 0 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Inspirationsdag – Smartare Elektroniksystem

Västerås · 2019-04-25

Välkommen till en inspirationsdag som arrangeras av Smartare Elektroniksystem tillsammans med Svensk Elektronik, PhotonicSweden och Automation Region. Ta del av smarta lösningar och bekanta dig med våra svenska spetsområden inom elektronik. Du får också tillfälle att träffa experter och branschkollegor samt möjlighet att knyta nya affärskontakter.

Program

09.00 – Kaffe och samling

09.30 – Välkommen

09.45 – Smartare Elektroniksystem – så hjälper vi svenska företag

10.05 – Svenska styrkeområden, vad de kan göra för er och var kompetensen finns. Presentationer från Smartare Elektroniksystems kompetensnav:

 • Inbyggda sensorsystem för hälsa, Nikola Petrovic
 • Inbyggda system, Ulf Bodin
 • Mikro Nano Integrerade kretsar, Atila Alvandpour
 • Tillförlitlighet, Per-Erik Tegehall
 • Byggsätt, Johnny Öberg
 • Antenn, µvåg och terahertzsystem, Johan Carlert
 • Mikro- nanoelektronik, Jan Andersson
 • Kraftelektronik, Mietek Bakowski

12.05 – Lunch

13.00 – Automation Region med inspirerande exempel från den smarta industrin:

 • Catarina Berglund, Processledare på Automation Region
 • Cecilia Johansson, Projektledare på Mälarenergi
 • Johanna Tömmervik, Verksamhetschef på Valvet, Sparbanken Rekarne

14.05 – Svenska styrkeområden, fortsättning:

 • Tryckt elektronik, Tommy Höglund
 • Fotonik, Lennart Svensson
 • Öppen scen – alla deltagare kan pitcha sitt erbjudande

15.10 – Kaffe och speed-dating. Lena Norder, Svensk Elektronik, inleder.

16.30 – Avslutning

   

Smartare Elektroniksystem är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att öka konkurrenskraft och tillväxt i svensk industri. Arbetet sker i bred samverkan mellan branschföreträdare, forskningsinstitut och universitet. Mer information: www.smartareelektroniksystem.se

Praktisk information