• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB Electrification Sweden AB
 • En deltagare från aiRikr Innovation AB
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Cognizant
 • En deltagare från Energimyndigheten
 • En deltagare från Findwise AB
 • En deltagare från FOV Fabrics AB
 • En deltagare från HEIDENHAIN SCANDINAVIA AB
 • En deltagare från HEIDENHAIN Scandinavia AB
 • En deltagare från Högskolan Väst
 • En deltagare från Incona AB
 • En deltagare från Jotne
 • En deltagare från Kablageproduktion i Västerås AB
 • En deltagare från KTH
 • En deltagare från KTH
 • En deltagare från KTH PMH Application Lab
 • En deltagare från Lindström
 • En deltagare från Lunds universitet
 • En deltagare från Meva Energy
 • En deltagare från Paramountric AB
 • En deltagare från PMH Application lab
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RISE IVF
 • En deltagare från Saab Aeronautics
 • En deltagare från Scania CV AB
 • En deltagare från Senseair AB
 • En deltagare från Siemens
 • En deltagare från SIS
 • En deltagare från SSG Standard Solutions Group
 • En deltagare från SSG Standard Solutions Group AB
 • En deltagare från StruSoft AB
 • En deltagare från Syntell AB
 • En deltagare från Söe konsult AB
 • En deltagare från Trafikverket
 • En deltagare från Unibap AB
 • En deltagare från Volvo Cars
 • Totalt 39 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Interoperabilitet och standarder i digitaliserad industri

Workshop · 2021-04-22

Välkommen till en digital workshop där vi beskriver standardiseringsvärlden och dess trender. Standardisering inom området smart industri handlar ytterst om att skapa interoperabilitet – förmågan för system att utbyta och använda information som de får från varandra – för genererande av affärsvärden och global konkurrenskraft.

I workshoppen visar vi vad användning av informationsstandarder innebär i ett konkret fall, där ett fiktivt företag vill använda digitala tvillingar och arbeta modellbaserat. Företaget vill effektivt integrera olika samverkande datorsystem för att möjliggöra att system kan kommunicera och utbyta information som de får av varandra. Vilka möjligheter finns, vilka utmaningar kommer företaget att stöta på och vilka lösningar ser vi?

Användningsfall

Digitala modeller av produkter och produktionssystem kan öka effektiviteten och innovationsförmågan inom den tillverkande industrin. En digital tvilling är en digital modell som beskriver en planerad lösning, men som även visar det verkliga utfallet.

I användningsfallet exemplifierar vi hur information från konstruktion av en bilkomponent kommuniceras till beredning och sedan till produktion, där verkliga data mäts och återkopplas för förbättringar och beslut. Vi exemplifierar i detta fall hur information från olika system och livscykelfaser kan samordnas och kommuniceras neutralt med hjälp av utvalda standarder. Företaget vill även för effektivisering av planering, styrning och underhåll i realtid kunna följa händelser i utrustning och processer, Utrustning, sensorer och datorsystem ska vara nära integrerade men ändå erbjuda hög flexibilitet. Det kommer kanske också att visa sig att det finns luckor och därmed behov för ytterligare standardutveckling.

Observera att aktivt deltagande krävs under hela sessionen. Antalet deltagare är begränsat.

Vem är du?

Du arbetar antagligen med produktionsutveckling och strategifrågor. Du är intresserad av industriell teknologi och är öppen för nya samarbeten inom området. Du har egen produktion som behöver utvecklas mot ökad digitalisering, eller arbetar med utveckling av utrustning / lösningar för digitalisering i produktion eller produktionsutveckling.

Program

09:00 – Välkommen
09:10 – Introduktion till standardisering för industriella tillämpningar
09:35 – Introduktion till uppgift 1
09:40 – Grupparbete, problem och utmaningar
10.05 – Kafferast
10:15 – Introduktion till uppgift 2
10:20 – Grupparbete, möjliga lösningar
10:45 – Summering och nästa steg
11:00 – Avslutning

Aktiviteten genomförs inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE IVF, Svenska institutet för standarder (SiS), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Universitet och Automation Region.

Praktisk information