• När du anmäler dig till denna aktivitet så kommer ditt namn och din organisation visas i en offentlig deltagarlista, se ovan "Vilka kommer?". Syftet är bland annat att skapa goda förutsättningar för nya kontakter mellan deltagare, arrangörer och talare. Deltagarnas namn visas fram till 30 dagar efter genomförandedatum. Genom att markera rutan nedan kan du välja att anmäla dig utan att visa ditt namn i den offentliga deltagarlistan.
 • Integritetspolicy – information om hur Automation Region behandlar personuppgifter
   
 • Namn Organisation
 • Johan Grundström Eriksson aiRikr Innovation AB
 • Daniel Boqvist Automation Region
 • Andreas Rosengren Cognizant
 • Fredrik Backman Energimyndigheten
 • Peter Voisey Findwise AB
 • Fredrik Johansson FOV Fabrics AB
 • Andreas Kratky HEIDENHAIN Scandinavia AB
 • Gabriel Sebastian Högskolan Väst
 • Mats Andersson Incona AB
 • Kjell Bengtsson Jotne
 • En deltagare från Kablageproduktion i Västerås AB
 • Gunilla Sivard KTH
 • Mikael Hedlind KTH
 • Thomas Lundholm KTH PMH Application Lab
 • En deltagare från Lindström
 • En deltagare från Lunds universitet
 • En deltagare från Meva Energy
 • Andreas Rudenå Paramountric AB
 • Darya Botkina PMH Application lab
 • Anders Lycken RISE
 • Victor Centerholt RISE
 • Per Gullander RISE
 • Björn Backman RISE IVF
 • Richard Lindqvist Saab Aeronautics
 • Grethe Hallberg Scania CV AB
 • Afifa Rahatulain Senseair AB
 • Elin Nordmark Siemens
 • Ann-Sofie Sjöblom SIS
 • Carsten Lyth SSG Standard Solutions Group
 • En deltagare från SSG Standard Solutions Group AB
 • En deltagare från StruSoft AB
 • Ulf Carlsson Syntell AB
 • En deltagare från Söe konsult AB
 • En deltagare från Trafikverket
 • Mattias Herlitz Unibap AB
 • Oskar Lindblad Volvo Cars
 • Totalt 36 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Interoperabilitet och standarder i digitaliserad industri

Workshop · 2021-04-22

Välkommen till en digital workshop där vi beskriver standardiseringsvärlden och dess trender. Standardisering inom området smart industri handlar ytterst om att skapa interoperabilitet – förmågan för system att utbyta och använda information som de får från varandra – för genererande av affärsvärden och global konkurrenskraft.

I workshoppen visar vi vad användning av informationsstandarder innebär i ett konkret fall, där ett fiktivt företag vill använda digitala tvillingar och arbeta modellbaserat. Företaget vill effektivt integrera olika samverkande datorsystem för att möjliggöra att system kan kommunicera och utbyta information som de får av varandra. Vilka möjligheter finns, vilka utmaningar kommer företaget att stöta på och vilka lösningar ser vi?

Användningsfall

Digitala modeller av produkter och produktionssystem kan öka effektiviteten och innovationsförmågan inom den tillverkande industrin. En digital tvilling är en digital modell som beskriver en planerad lösning, men som även visar det verkliga utfallet.

I användningsfallet exemplifierar vi hur information från konstruktion av en bilkomponent kommuniceras till beredning och sedan till produktion, där verkliga data mäts och återkopplas för förbättringar och beslut. Vi exemplifierar i detta fall hur information från olika system och livscykelfaser kan samordnas och kommuniceras neutralt med hjälp av utvalda standarder. Företaget vill även för effektivisering av planering, styrning och underhåll i realtid kunna följa händelser i utrustning och processer, Utrustning, sensorer och datorsystem ska vara nära integrerade men ändå erbjuda hög flexibilitet. Det kommer kanske också att visa sig att det finns luckor och därmed behov för ytterligare standardutveckling.

Observera att aktivt deltagande krävs under hela sessionen. Antalet deltagare är begränsat.

Vem är du?

Du arbetar antagligen med produktionsutveckling och strategifrågor. Du är intresserad av industriell teknologi och är öppen för nya samarbeten inom området. Du har egen produktion som behöver utvecklas mot ökad digitalisering, eller arbetar med utveckling av utrustning / lösningar för digitalisering i produktion eller produktionsutveckling.

Program

09:00 – Välkommen
09:10 – Introduktion till standardisering för industriella tillämpningar
09:35 – Introduktion till uppgift 1
09:40 – Grupparbete, problem och utmaningar
10.05 – Kafferast
10:15 – Introduktion till uppgift 2
10:20 – Grupparbete, möjliga lösningar
10:45 – Summering och nästa steg
11:00 – Avslutning

Aktiviteten genomförs inom projektet Forum för standardisering i digitaliserad industri som drivs av RISE IVF, Svenska institutet för standarder (SiS), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds Universitet och Automation Region.

Praktisk information