• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Invigningen av labbet DigiCORE

Labbet DigiCORE är en fysisk och digital miljö som innehåller teknik, kompetenser och arbetssätt som en organisation behöver för att genomföra en holistisk och hållbar digital omställning. Satsningen är ett samarbete mellan RISE SICS Västerås, flera forskningsprojekt och Automation Region. DigiCORE kommer att erbjuda allt från inspirationspaket och öppna workshoppar till skräddarsydda utbildningspaket och projektsamarbeten.

Under invigningen beskriver vi hur er organisation kan använda DigiCORE. Vi visar också upp ett antal spännande forskningsprojekt som redan nu använder labbet.

Preliminärt program

15:00 – Presentation av labbet
Vi inleder med en presentation av labbet och berättar om hur och varför labbet har kommit till, samt vilket värde det skapar för regionen.

15:45 – Rundvandring, mingel, demo och prova-på
En möjlighet att upptäcka labbet samt höra mer om hur det kan användas. Det kommer även finnas utrymme för mingel och interaktion för att redan nu hitta möjliga samarbeten.

17.00 – Programmet avslutas 
Vi finns kvar – fortsatt mingel!

Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

Praktisk information