• Namn Organisation
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Bublar Group
 • En deltagare från EIT DIGITAL
 • En deltagare från ELIT Instrument AB
 • En deltagare från Elit Instrument AB
 • En deltagare från Ericsson
 • En deltagare från Gleechi AB
 • En deltagare från iAutomatic AB
 • En deltagare från itsit
 • En deltagare från Kaitou
 • En deltagare från KAUTO AB
 • En deltagare från Level21
 • En deltagare från Level21
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från Mälardalsrådet
 • En deltagare från privat
 • En deltagare från Randstad
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från RM Consulting AB & Partners
 • En deltagare från SvBF
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från Vinnova
 • En deltagare från Vobling AB
 • Totalt 24 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Kompetensutmaningen – hur påverkar den tekniska utvecklingen framtidens arbete?

Frukostmöte · Stockholm 2019-09-05

Detta frukostmöte arrangeras även i Västerås den 3 september →

Tillgång till kompetenta medarbetare är en förutsättning för att företag ska kunna växa. Automation Region genomför just nu en behovsinventering med inriktning mot industrins transformation där hittills 150 företag från hela landet har medverkat. 80 procent av respondenterna uppger att de ser ett ökat behov av att utveckla medarbetarnas kompetens.

Utvecklingen av ny teknik går snabbt och det finns en osäkerhet kring hur kompetensbehoven kommer att förändras. Välkommen till ett frukostmöte där vi diskuterar framtidens arbete och hur vi kan uppnå en effektiv arbetsfördelning mellan människa och maskin.

Jessica Bruch, professor i produktionssystem vid Mälardalens högskola, berättar om hur högskolan samverkar med företag för att utveckla sitt kursutbud. Syftet är dels att öka studenternas kunskap och erfarenhet, och dels att tillgodose företagens behov av kompetensutveckling inom områden som tillämpad AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering och Production Engineering.

Sara Lindqvist, Business Performance Manager på Bombardier Transportation, berättar om vilka utmaningar de står inför och hur de arbetar med strategisk kompetensutveckling för att möta dagens och framtidens behov.

Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region, presenterar en omfattande behovsinventering som Automation Region har genomfört under året. Närmare 200 företag inom olika branscher och från hela landet har beskrivit sina behov och förutsättningar för transformation och tillväxt. Daniel delar med sig av insikter från studien och ger exempel på de utmaningar som företagen upplever.

Varmt välkommen!

Catarina Berglund· 070-831 06 62‬ · catarina.berglund@automationregion.com

Praktisk information

 • Datum: Torsdag den 5 september 2019
 • Tid: Klockan 07:30 till 09:30 · Lägg till i kalender
 • Plats: Invest Stockholm · Drottninggatan 33 i Stockholm (vid Sergels torg) · Karta
 • Upplysningar: Frukost står framdukad klockan 07:30, seminarium 08:00 till 09:00 och sedan mingel till 09:30