• Namn Organisation
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från ABB AB
 • En deltagare från ABB Energy Industries
 • En deltagare från ABB Industrigymnasium
 • En deltagare från Acando
 • En deltagare från Acando
 • En deltagare från AF
 • En deltagare från Alphacon AB
 • En deltagare från Alten
 • En deltagare från Alten AB
 • En deltagare från Alten Sverige AB
 • En deltagare från AQ Group
 • En deltagare från AQ Group
 • En deltagare från AQ Plast AB
 • En deltagare från AQ Plast AB
 • En deltagare från AQ Plast AB
 • En deltagare från Aros Circle AB
 • En deltagare från Aros Circle AB
 • En deltagare från Arotech AB
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Automation Region
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bombardier Transportation
 • En deltagare från Bostads AB Mimer
 • En deltagare från Bostads AB Mimer
 • En deltagare från Cybercom
 • En deltagare från Egain
 • En deltagare från ESP SWEDEN
 • En deltagare från Handelskammaren Mälardalen
 • En deltagare från Handelskammaren Mälardalen
 • En deltagare från Högskolan i Skövde
 • En deltagare från Industriqompetens
 • En deltagare från Invest Västerås
 • En deltagare från JIV
 • En deltagare från JIV
 • En deltagare från Jiv
 • En deltagare från Jobba i Västerås/Energy Competence Center
 • En deltagare från Koteko AB
 • En deltagare från Kristdemokraterna Region Västmanland
 • En deltagare från Magikon
 • En deltagare från Mdh
 • En deltagare från mdh
 • En deltagare från MITC
 • En deltagare från Moderaterna i Region Västmanland
 • En deltagare från Modis
 • En deltagare från Motion Control
 • En deltagare från Myndigheten för yrkeshögskolan
 • En deltagare från Myndigheten för yrkeshögskolan
 • En deltagare från Mälardalens högskola
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från Mälarenergi AB
 • En deltagare från PanView
 • En deltagare från Plymotion
 • En deltagare från Plymotion
 • En deltagare från Prevas
 • En deltagare från Randstad
 • En deltagare från Randstad
 • En deltagare från Randstad
 • En deltagare från Randstad
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från Region Västmanland
 • En deltagare från Republity
 • En deltagare från RISE
 • En deltagare från Sally R
 • En deltagare från Schunk Intec AB
 • En deltagare från Sigholm Tech
 • En deltagare från Sigholm Tech
 • En deltagare från Skinnskattebergs kommun
 • En deltagare från Sparbanken Rekarne
 • En deltagare från Teknikföretag
 • En deltagare från TRR Trygghetsrådet
 • En deltagare från UOL
 • En deltagare från VB Ekonomi
 • En deltagare från Västerås Marknad och Näringsliv AB
 • En deltagare från Västerås stad
 • En deltagare från Västerås stad
 • En deltagare från Västerås stad
 • En deltagare från Westermo Network Technologies AB
 • En deltagare från Westinghouse Electric Sweden AB
 • En deltagare från Wridge
 • Totalt 99 deltagare
 • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Kompetensutmaningen – hur påverkar den tekniska utvecklingen framtidens arbete?

Frukostmöte · Västerås 2019-09-03

Detta frukostmöte arrangeras även i Stockholm den 5 september →

Tillgång till kompetenta medarbetare är en förutsättning för att företag ska kunna växa. Automation Region genomför just nu en behovsinventering med inriktning mot industrins transformation där hittills 150 företag från hela landet har medverkat. 80 procent av respondenterna uppger att de ser ett ökat behov av att utveckla medarbetarnas kompetens.

Utvecklingen av ny teknik går snabbt och det finns en osäkerhet kring hur kompetensbehoven kommer att förändras. Välkommen till ett frukostmöte där vi diskuterar framtidens arbete och hur vi kan uppnå en effektiv arbetsfördelning mellan människa och maskin.

Jessica Bruch, professor i produktionssystem vid Mälardalens högskola, berättar om hur högskolan samverkar med företag för att utveckla sitt kursutbud. Syftet är dels att öka studenternas kunskap och erfarenhet, och dels att tillgodose företagens behov av kompetensutveckling inom områden som tillämpad AI, Environmental and Energy Engineering, Software- and Computer Systems Engineering och Production Engineering.

Sara Lindqvist, Business Performance Manager på Bombardier Transportation, berättar om vilka utmaningar de står inför och hur de arbetar med strategisk kompetensutveckling för att möta dagens och framtidens behov.

Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region, presenterar en omfattande behovsinventering som Automation Region har genomfört under året. Närmare 200 företag inom olika branscher och från hela landet har beskrivit sina behov och förutsättningar för transformation och tillväxt. Daniel delar med sig av insikter från studien och ger exempel på de utmaningar som företagen upplever.

Varmt välkommen!

Catarina Berglund · 070-831 06 62‬ · catarina.berglund@automationregion.com

Praktisk information

 • Datum: Tisdag den 3 september 2019
 • Tid: Klockan 07:15 till 09:00 · Lägg till i kalender
 • Plats: expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås · Karta
 • Upplysningar: Frukost från 07:15, föreläsningar 07:45 till 09:00