• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

MDH Conference on Engineering Design – MCED

Eskilstuna · 2019-06-03 samt 2019-06-05

Välkommen till två inspirerande halvdagar där vi tillgängliggör internationell teknikbaserad forskning. Ny teknik spelar allt större roll och påverkar allt fler områden. Hur påverkas du och din verksamhet?

Välkommen till premiären av MDH Conference on Engineering Design, MCED, på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Här har du möjlighet att ta del av forskning från ett urval av nya teknikområden, presenterat på ett lättillgängligt sätt av Civilingenjörsprogrammets masterstudenter. Träffa nästa generation civilingenjörer och uppdatera dig om ny teknikforskning. De har koll – har du?

Temat är Next generation systems med fokus på industri 4.0, internet of things, artificiell intelligens, systems engineering och smart engineering.

Med start 2019 är MCED en återkommande konferens där ny teknikbaserad forskning presenteras på ett enkelt sätt med fokus på praktisk nytta. Syftet är att tillgängliggöra internationell forskning, öka kunskapen inom nya teknikområden och inspirera till ny utveckling, forskning och samarbeten mellan industri, akademi och offentliga verksamheter.

Två inspirerande halvdagar

  • 3 juni, 13.00-17.00, Mälardalens högskola, sal Raspen, Smedjegatan 37 (Eskilstuna)
  • 5 juni, 08.30-13.00, Mälardalens högskola, sal Aula Collegium, Drottninggatan 12 (Eskilstuna)

Mer information och program hittar du här →

Anmälan

Anmälan görs via e-post senast den 28 maj till mikael.johnsson@mdh.se →

Ange ditt namn, organisation och vilken dag du kommer, samt kostpreferenser. Det går bra att delta båda dagarna.

MITC utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter. MITC fungerar som mäklare mellan akademi och näringsliv. Med hjälp av studenter, forskning, utveckling och fortbildning för MITC den industriella utvecklingen framåt.