Mikrofabriker – var med och utforska framtidens smarta textilproduktion

Vi söker projektpartner till projektet Mikrofabriker – företag som är intresserade av att utforma innovativa, effektiva och hållbara produktionskoncept för textilindustrin. En rad olika leverantörer och kompetenser behövs, till exempel inom systemintegration, logistik, additiv tillverkning, sensorsystem, AI och innovationsledning.

Projektet är treårigt och drivs av Automation Region och Smart Textiles i Borås. Målet är att generera ett antal konkreta affärscase för textil- och modeindustrin med inriktning på ökad automatisering och digitalisering.

Bakgrunden till projektet är att det finns en stor potential för digitalisering inom textil- och modeindustrin. Bättre informationshantering och ökad automationsgrad kan effektivisera produktionen, höja flexibiliteten mot slutkunden och samtidigt stärka transparensen och hållbarheten i alla led.

Välkommen på informationsträff

Vi bjuder in till informationsträffar om projektet vid tre tillfällen – den 16, 18 och 22 juni klockan 10.00 till 11.00. Anmäl dig senast två dagar före önskat datum via länken ovan.

Frågor?

Elin Asplund
Programansvarig affärsutveckling, Automation Region
elin.asplund@automationregion.com eller 073-662 16 74