• Namn Organisation
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Automation Region/MDH
  • En deltagare från byBrick Interface
  • En deltagare från Frontit
  • En deltagare från Invest Västerås
  • Totalt 5 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Kommunikationsgruppen

Välkommen till möte i Automation Regions kommunikationsgrupp.

Vi träffas den sista fredagen i månaden och börjar med en lunch klockan 12:00 på Hotel Plaza för de som vill och kan. Eftersom mötet som borde hållits den 25 maj krockar med styrelsemöte skjuter vi på det till den1 juni istället. Mötet startar klockan 13:00 på expectrum och avslutas cirka klockan 14:30.

Praktisk information