• Namn Organisation
  • En deltagare från ABB
  • En deltagare från ABB
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Frontit
  • En deltagare från PiiA
  • En deltagare från Prevas AB
  • Totalt 7 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Kommunikationsgruppen

Välkommen till möte i Automation Regions kommunikationsgrupp.

Vi startar med lunch klockan 11:45 – observera ny tid! – på Hotel Plaza för de som vill och kan. Mötet startar klockan 13:00 på expectrum och avslutas cirka klockan 14:30.

Praktisk information