• Namn Organisation
  • Stefan Hollertz Automation Region
  • Anna Sandberg Automation Region
  • Erica Jonsson Frontit
  • Linnea Svenman Wiker RISE/PiiA
  • Marit Sihm Kvenangen Västerås marknad och näringsliv
  • Totalt 5 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Kommunikationsgruppen

Välkommen till möte i Automation Regions kommunikationsgrupp. Mötet hålls 10.30-12.00, därefter lunch för dem som önskar.

Praktisk information