• Namn Organisation
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Frontit
  • En deltagare från Invest Västerås
  • En deltagare från PiiA
  • En deltagare från Prevas AB
  • En deltagare från Rolf Lindström Digital Coach AB
  • Totalt 7 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Kommunikationsgruppen

Välkommen till möte i Automation Regions kommunikationsgrupp. Mötet hålls 10.30-12.00, därefter lunch för dem som önskar. Observera att detta möte hålls en torsdag!

Praktisk information