• Namn Organisation
  • En deltagare från Automation Region
  • En deltagare från Invest Västerås
  • Totalt 2 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Möte i Kommunikationsgruppen

WEBBMÖTE – Möten i våra utvecklingsgrupper hålls via webben i Teams fram till och med december 2020. Detta med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset. Du som är medlem i gruppen kommer att få kalenderinbjudningar till kommande möten via e-post.

Välkommen till möte i Automation Regions Kommunikationsgrupp.

Praktisk information