Nätverk för tjänstefiering

Automation Region lanserar ett nätverk för produktfokuserade företag som vill utveckla sin tjänsteverksamhet. Kompetensnätverket erbjuder ett forum för omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte kring affärsutvecklingsfrågor kopplat till tjänsteområdet.

Tre träffar genomförs under våren 2021 och deltagandet är kostnadsfritt för medlemmar i Automation Region.

Vårens omgång är fullsatt men kontakta gärna Elin Asplund − elin.asplund@automationregion.com – om du är intresserad av att medverka i nästa omgång.