• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Information till Automation Regions medlemmar: Automation Region har tagit fram en rapport om utvecklingen mot den smarta industrin som kommer att publiceras och skickas till utvalda branschtidningar nu under eftermiddagen. Se pressmeddelande nedan, ta gärna del av rapporten och sprid den i era nätverk. Kontakta Daniel Boqvist – daniel.boqvist@automationregion.com – om du vill veta mer.

Ny rapport om den smarta industrin manar till action

Många upplever att det är mycket snack om ”industry 4.0” och den fjärde industriella revolutionen, men att det inte händer särskilt mycket. Nu lanserar Automation Region rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction”, som belyser de viktigaste hindren för utveckling och visar vad svenska industriföretag kan göra redan idag.

Hämta rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction” →

– Artiklar, konferenser och poddar fylls med spaningar om hur det uppkopplade fabriksgolvet kommer att se ut i framtiden. Det är hög tid att skifta fokus till nuläget och vad som behöver ske i dag för att den smarta industrin ska bli verklighet, säger Daniel Boqvist, projektledare på Automation Region.

Varför händer det inte mer inom den smarta industrin, och varför är området så svårt att greppa? En orsak är den rådande begreppsförvirringen där begrepp och koncept används brett utan gemensamma definitioner. Detta gäller särskilt inom artificiell intelligens (AI), där det finns många olika tillämpningsområden och grader av ”intelligens”. Rapporten ger en introducerande guide till AI-området och redogör även för den infrastruktur av tekniska lösningar som krävs för att förverkliga visionen om den smarta industrin.

Automation Region arbetar för att visa upp den svenska automationskompetensen, stimulera innovationer och säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Syftet med rapporten är att nyansera bilden av industrins behov och förutsättningar för att röra sig mot den smarta industrin.

– Med detta initiativ vill vi ge en inblick i utvecklingen och samtidigt bjuda in till fortsatt diskussion vid konferensen Automation Summit som genomförs i Västerås den 9 oktober. Det är dags för action om industrin ska bli smart på riktigt, säger Daniel Boqvist.

Rapporten ”Den smarta industrin – nuläge, framtid och science fiction” har tagits fram i samarbete med företaget Hello Future.