• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

April 2017 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Amazons nya datacenter sätter Mälardalen på kartan

Ledare · Torbjörn Bengtsson, Invest Stockholm

För några veckor sedan var det en glädjens dag för oss i Stockholm-Mälardalen. Efter en lång process med mycket hårt arbete från många aktörer så tillkännagav Amazon Web Service att de kommer bygga en så kallad datacenterregion med tre separata datacenter i Västerås, Eskilstuna och Katrineholm.

Läs Torbjörn Bengtssons ledare

Så ska tjejerna lockas till teknikbranschen

Projektet Teknikbussen drivs av Jobba i Västerås. Syftet är att locka unga tjejer till tekniska yrken och förändra inställningen till branschen. Projektet är ett nytt sätt att skapa intresse för tekniska yrken genom att tjejerna själva får styra vilken information de vill ha ute hos företagen.

Läs mer om projektet Teknikbussen

Full fart på ERFA-träff

I början av april träffades alla 16 VINNVÄXT-initiativen i Östersund där Peak Innovation var värd. Peak Innovation fokuserar på sport, turism och friluftsliv och en av flera framtida utmaningar – eller möjligheter – är att säkra tillgången till snö. Ett antal testmiljöer besöktes varav en var vindtunneln på Sport Tech Research Centre.

Läs mer om ERFA-träffen hos Peak Innovation

Välkommen Robert Nyberg

Robert Nyberg blir ny projektledare på deltid för Automation Region från och med den 3 April 2017. Han kommer närmast från Xylem och eget företagande och har 25 års erfarenhet inom industrin inom marknad och sälj, projektledning, internationell expansion samt tidigare i sin karriär även automation.

Läs mer om Robert Nyberg

Välbesökt årsmöte

Den 31 mars genomfördes årsmöte i den ideella föreningen Automation Region under ledning av mötesordförande Magnus Månson. Ett 60-tal av föreningens medlemmar deltog och vid mötet.

Läs mer om årsmötet

Ny medlem – Åkerströms Björbo AB

Vi välkomnar Åkerströms Björbo AB som ny medlem i Automation Region. Företaget grundades år 1918 och är bland annat verksamt inom utveckling, produktion och service av robusta produkter för radiostyrning av industrikranar och portar.

På fotot: Gunnar Iggendal, Automation Region, och Jörgen Malmberg, affärsutvecklare på Åkerströms Björbo AB, träffades vid Automation Regions årsmöte den 31 mars och signerade med en handskakning.

PiiA:s åttonde utlysning är öppen

PiiA:s åttonde utlysning är öppen mellan den 24 april och den 15 juni. Vi söker projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt sex månader.

Läs mer om PiiAs utlysning

Hjälp att kartlägga behov av IT- och digitaliseringskompetens

Automation Region deltar i ett samarbete med IT&Telekomföretagen för att kartlägga behovet av IT- och digitaliseringskompetens. Syftet är att ta fram åtgärder mot den rådande kompetensbristen och detta är en uppföljning på den rapport som togs fram under år 2014/2015.

Läs mer och delta i kartläggningen

INCODE skapar bättre arbetsmiljö i processindustrin

Automation Region var tillsammans med SICS initiativtagare till förstudien CODE – Competence on demand – som undersökte hur augmented reality kan användas som verktyg för att ge experthjälp och support på distans. Detta projekt gick vidare till en större studie, INCODE, som har undersökt förutsättningar för att tillämpa modern teknik som utvecklats i andra sammanhang, med fokus på AR, VR och Smart sounds. Nu har ett avslutande projektmöte genomförts.

Läs mer om INCODE

Teknikåttan avgörs på MDH i Eskilstuna

Den 23 maj avgörs rikstävlingen Teknikåttan på MDH i Eskilstuna. Tävlingen riktar sig till landets alla åttondeklassare som tävlar inom teknik, naturkunskap och matematik. De tolv bästa klasserna i landet gör upp om att bli årets Teknikåtta.

Läs mer om Teknikåttan

MDH leder internationellt mångmiljonprogram

Med en budget på 16,5 miljoner euro och med 27 deltagande parter från sex olika länder, startar nu det treåriga forskningsprojektet MegaM@Rt2. Storsatsningen koordineras av MDH och ska med hjälp av modellbaserad utveckling och test av industriella system förbättra produktivitet, minska kostnader och öka konkurrenskraften för europeiska företag.

Läs mer om MegaM@Rt2 på MDH:s hemsida

Avtäckning av solcellsbil

Välkommen till avtäckningen av MDH Solar Teams solcellsbil som ska tävla i Bridgestone World Solar Challenge i Australien 2017.

Läs mer

Erik Asph Hennerdal lämnar Create

Erik Asph Hennerdal lämnar sin tjänst som vd för Create Business Incubator efter sex år. Erik arbetar vidare som vd för Create till och med juni 2017 och börjar därefter som affärsutvecklare inom hållbarhet på Energimyndigheten. Arbetet med att rekrytera en ny vd för Create Business Incubator påbörjas omgående.

Läs mer på Creates hemsida

Innoday utforskar innovativ kompetens

Vad innebär att vara innovativ? Det började med en ansökan till Vinnova, sen kom en forskare, sen en dansare från Slovenien, workshops startade och fler anslöt. Sedan januari pågår forskningsprojektet INNODAY som syftar till att utveckla innovationsförmåga hos människor och verksamheter på expectrum.

Läs mer om projektet INNODAY

Alla i företaget måste involveras

Vid Automation Regions frukostmöte den 4 april var temat ”Digitalt ledarskap – så blir du framgångsrik i en digitaliserad värld”. Anette Hallin, docent i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola och Beatrice Björk, partner och vice vd på företaget Level21 talade båda om vikten av att involvera alla anställda i företaget – den viktigaste komponenten för att lyckas med de förändringar som digitaliseringen innebär.

Läs mer om frukostmötet

Konferens inom innovation och utveckling

Årets MITC-konferens inom området Innovation och utveckling hölls i år på temat: Innovationssystemet; Vad är det och till vilken företagsnytta? Konferensen leddes av Anette Strömberg, lektor innovationsteknik och MITC-koordinator för området innovation och utveckling, tillsammans med Anna Mattson, tredjeårsstudent vid innovationsprogrammet, samt Peter Selegård, programsamordnare för innovationsprogrammet och avdelningschef.

Läs mer om konferensen på MITC:s hemsida

Industriellt byggande på Hjältevadshus

Hur kan kunskaper och erfarenheter inom automatisering och robotik användas för att förbättra byggproduktionen? Hjältevadshus bjöd, tillsammans med VINNVÄXT-vinnarna Smart Housing Småland, Robotdalen och Automation Region, in till ett branschöverskridande seminarium med Do-tank på Träcentrum i Nässjö den 30 mars.

Läs mer om mötet

Västerås är Sveriges bästa eHälsokommun

En ny utmärkelse delades för första gången ut på Vitalis-mässans invigning i Göteborg den 25 april. Den delas ut till en kommun som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft i sin verksamhetsutveckling inom vård och omsorg. Västerås var en av fem finalister och vann också priset …

Läs mer om utmärkelsen

Aktuellt hos medlemmar och partner

Händer det något intressant i din verksamhet som du tror kan passa i Automation Regions nyhetsbrev? Tipsa gärna oss!

Nya möjligheter i molnet

I samband med Amazon Web Services etablering i regionen bjuder Automation Regions medlemsföretag CAG in till ett seminarium om molntjänster i den 12 maj. På plats finns två av områdets främsta experter som vägleder oss och konkretiserar hur molntjänster kan skapa nya möjligheter för ditt företag eller organisation.

Läs mer om seminariet

SICS Västerås firar 5 år den 5/5

På 5 år har SICS Västerås växt med rekordfart, vi samarbetar med alla typer av bolag och organisationer att lösa utmaningar kopplade till informations- och kommunikationsteknologi. Utmaningarna är ofta knutna till digitalisering och teknik. Lösningarna handlar ofta om digitala testmetoder, matematiska uträkningar, kompetensförsörjning och innovationsförmåga. Välkommen på 5-årskalas!

Läs mer om kalaset

Digitaliseringens konsekvenser

Välkommen till en tankesmedja på Mälardalens högskola den 9 maj där vi tillsammans diskuterar pågående förändringar i arbetslivet och på arbetsmarknaden med exempel från lokal praktik och internationell forskning. Gästföreläsare är Nina Edh Mirzaei, PhD Jönköping University.

Läs mer om tankesmedjan

Hållbarhetskapitalism

Kom och lyssna på Sten Jacobson från Innovation360 som ger konkreta exempel på hur företag tar till sig hållbarhetsproblematiken och gör skillnad med nya affärsmodeller. Vilka krav ställs när vi står inför en tid med stora förändringar i form av robotar, självkörande bilar, kanske till och med gratis energi? Frukostmöte på Västerås Science Park den 18 maj.

Mer information och anmälan på Västerås Science Parks hemsida

Påverka framtidens hälso- och välfärdsteknik

Välkommen till en kreativ temadag på Mälardalens högskola i Västerås den 23 maj. Att själv kunna förflytta sig är inte en självklarhet för alla och många olyckor uppstår i samband med detta. Med gemensamt engagemang kan arbetsmiljön för vård- och omsorgspersonal förbättras, kostnaderna i välfärden minskas och nya affärsmöjligheter skapas samtidigt som individens trygghet och självständighet ökas.

Mer information och anmälan på MDH:s hemsida

Smart Industri Luleå den 18 maj

Digitaliseringen påverkar alla företag. Den öppnar för nya kundrelationer, affärer och affärsmodeller. Den innebär genomgripande och snabb förändring. Välkommen till B2B Forum kring digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag. Det arrangeras av IVAs projekt Smart industri tillsammans med IVA Nord, Region Norrbotten och en rad regionala aktörer.

Mer information och anmälan på IVA:s hemsida

Kommande aktiviteter

Workshop: Den digitala stambanan
Workshop i Västerås · 2017-05-03
Mer information och anmälan

Drönare – ny teknik och nya affärsmöjligheter
Frukostmöte i Stockholm · 2017-05-10
Mer information och anmälan

Industrins automationslösningar förbättrar vården
Frukostmöte i Stockholm · 2017-05-16
Mer information och anmälan