• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

April 2020 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Viktigt lärande för framtida motståndskraft

Ledare · Catarina Berglund och Bernt Henriksen, Automation Region

Vi befinner oss just nu i ett helt nytt landskap med oerhörda påfrestningar på såväl individer som samhällsfunktioner och företag. Industrin – basen för den svenska ekonomin – går på lågvarv och ingen vet hur länge det kommer vara. Samtidigt ser vi mitt i den pågående krisen ett otroligt engagemang och en stark vilja att stötta och hjälpa.

Under mars ökade belastningen på sjukvården drastiskt och snart kom de första larmsignalerna om materialbrist. Skyddsutrustning som visir, mössor, rockar och handskar saknades, men även slangar till respiratorer med mera. Privatpersoner runtom i landet svarade snabbt och startade egen produktion med hjälp av 3D-skrivare och symaskiner. Insatserna behövde dock skalas upp och många industriföretag var beredda att gå in och stötta med kompetens och resurser.

Läs Catarina Berglunds och Bernt Henriksens ledare →

Dataanalys – en förutsättning för den smarta industrin

Den verkliga nyttan bakom begrepp som AI och IoT realiseras genom att data omvandlas till insikt. Framgångsrik dataanalys bygger på att strukturerat samla in, lagra och använda information för att generera verksamhetsnytta, innovationskraft och affärsutveckling.

Automation Region har pratat med tre experter – hur ser de på utvecklingen inom området och vilka råd vill de ge organisationer som vill komma igång att skapa värde med hjälp av dataanalys?

Läs artikeln om dataanalys →

Volontärer för tillverkning av skyddsutrustning

Region Västmanland och Automation Region söker frivilliga som har möjlighet att hjälpa till att tillverka skyddsrockar. Produktionen pågår i Västerås Arena där volontärer arbetar i fyratimmarspass med att skära ut, svetsa och paketera. Introduktion till arbetet ges på plats och anmälan sker via webbplatsen Vårdstödet. Tipsa gärna kollegor, familj och vänner – tack!

Anmäl dig på webbplatsen Vårdstödet →

Långsiktig samverkan gynnar näringslivet

Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag.

Projektet Fast Lane for industry, FL4i, ska arbeta för ökad konkurrenskraft hos företag och andra aktörer genom starkare samverkan mellan innovationsmiljöer i Östra Mellansverige.

Läs mer om projektet →

Tid för kompetensutveckling

Över hela landet kraftsamlar högskolor, universitet och yrkesutbildningar för att kunna erbjuda kompetensutveckling för korttidspermitterade. Helt nya kurser tas fram och befintliga utbildningar anpassas för att kunna ges digitalt. Efter förfrågan från industriföretag startar Mälardalens högskola fem extrainsatta kurser inom mjukvaruutveckling och artificiell intelligens.

Läs mer om de extrainsatta kurserna →