• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Augusti 2020 · Läs på webbsidan

En möjlighet att öka trycket

Ledare · Jenny Elfsberg, avdelningschef Innovationsledning, Vinnova

Den svenska industrin är globalt konkurrenskraftig och känd för hög kompetens, innovationsförmåga och ett samarbetsinriktat klimat. För ett litet, exportberoende land är det avgörande att ta plats och leda teknisk utveckling. Men när vi drabbas av en kris är den naturliga reaktionen att bromsa – att fokusera på kärnverksamhet och pausa utveckling och samarbete.

Coronapandemin har på många sätt visat hur beroende vi är av globala värdekedjor och att de system som vi har byggt upp tyvärr inte är särskilt robusta. Under våren arbetade jag för Volvo i USA. På min arbetsplats, och generellt inom fordonsindustrin, var konsekvenserna tydliga – när inflödet av material avstannade så stannade också produktionen. På så sätt har pandemin gjort nytta, den har blottlagt svagheter som gör att vi kan rusta bättre för framtiden.

Läs Jenny Elfsbergs ledare →

Mikrofabriker – nytt projekt för smartare textilproduktion

Inom textil- och modeindustrin överproduceras en stor mängd produkter vilket medför onödiga utsläpp av kemikalier och resursförbrukning vad gäller exempelvis vatten och el. Det nystartade projektet Mikrofabriker ska synliggöra och ta bort slöseri i värdekedjan.

– Det skulle vara fantastiskt om vi kan uppnå en lönsam svensk textilproduktion med hjälp av nya tekniska lösningar, säger Erik Valvring, projektledare på Science Park Borås.

Läs mer om projektet →

Välkommen till Automation Summit och PiiA Inspiration den 6 oktober

Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och myndigheter för att diskutera hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Utgångspunkten är begreppet IndTech – teknologi på fabriksgolvet – där befintliga automations- och it-system förstärks med intelligenta, digitala funktioner. Vi fokuserar även på tillförlitligheten i nationella och globala försörjningskedjor och tar del av framgångsrika projektexempel från processindustrin.

Mer information och anmälan →

Daniel Boqvist om industriell utveckling

Den 20 augusti publicerade it-nyhetssidan Voister en intervju med Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region. Han beskriver utvecklingen och användningen av nya tekniker inom industrin – hur behoven ser ut, vad som bromsar och vad som krävs för att komma framåt.

Läs intervjun på Voisters webbplats →

Nominera årets bästa uppsatser inom automation

Nu är det dags att nominera bidrag till tävlingen Automation Student som belönar bra examens­arbeten inom automationsområdet. Förstapris är ett stipendium på 20 000 kronor. Priset delas ut av Automation Region, Svenska mässan och branschorganisationen Svensk Automation. På fotot Oliver Lindberg som tillsammans med Arsam Shokrian vann 2019 års upplaga av Automation Student med sin masteruppsats om optimering av kollaborativa robotceller med hjälp av maskininlärning.

Anmäl ditt bidrag senast den 15 september →

Webbinarium om modellering med Nebu

Den 20 augusti arrangerade Automation Region tillsammans med medlemsföretaget Nebu ett webbinarium om process- och informationsmodeller i industrin. Anna-Maria Lindholm och Michael Carlmatz på Nebu visade hur modellering kan användas för att skapa en tydlig bild av hur organisationen fungerar och arbetar. Det är information som sedan kan ligga till grund för att stärka samarbetet internt, effektivisera processerna och bygga upp ett it-stöd som är anpassat till verksamhetens behov.

Se filmen från webbinariet →

PiiA-utlysning: Dataanalys i industriella värdekedjor

Det strategiska innovationsprogrammet PiiA öppnar en ny utlysning som riktar sig till företag som vill genomföra utvecklingsprojekt med fokus på dataanalys i processindustrins värdekedjor. Projekten ska vara av strategisk betydelse för medverkande företag och forskargrupper samt leda till tillväxt och stärkt marknadsställning för svensk processindustri. Utlysningen är öppen till och med den 19 november.

Läs mer och ansök på PiiA:s webbplats →

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

Workshop med fokus på svensk livsmedelsindustri
Digital workshop 2020-09-08 · Arrangeras av PiiA och Sweden Food Arena
Mer information och anmälan →

Political and economic development in Europe, with special focus on Germany
Digitalt 2020-09-10 · Arrangeras av Almi, EEN, EKN med flera
Mer information och anmälan →

Germany-Sweden Collaboration Days
Konferens i Linköping och digitalt 2020-09-16 · Arrangeras av Linköping Science Park
Mer information och anmälan →

YH utbildning inom analog elektronik
Digitalt med vissa laborationer i Västerås 2020-09-21 · Arrangeras av EC utbildning
Mer information och anmälan →

Tipspromenad med distanserat mingel
Social aktivitet i Västerås 2020-09-25 · Arrangeras av Softgear AB
Mer information och anmälan →

Innovationsveckan
Digitalt 2020-10-05 · Arrangeras av SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Jobba smartare – AI inom produktion och tillverkning
Webbinarium · 2020-09-22
Mer information och anmälan →

Automation Summit och PiiA Inspiration
Digital konferens · 2020-10-06
Mer information och anmälan →

SCM X.0 – transformation till en digital försörjningskedja
Webbinarium · 2020-10-20
Mer information och anmälan →

Automation Regions samtliga kommande aktiviteter hittar du här →