• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

December 2019 · Hämta utskriftsversion · Läs på webbsidan

Summering och färdplan framåt

Ledare · Åsa Lagerstedt, biträdande processledare

2019 rivstartade med en internationell utvärdering av vår insats som Vinnväxt-miljö. Skriftliga underlag skickades in och under två heldagar genomförde en internationell expertgrupp intervjuer med våra medarbetare, styrelsemedlemmar och representanter från medlemsföretagen. Återkopplingen från utvärderingen var mycket positiv och Automation Region fick fortsatt förtroende och möjlighet att gå in i nästa fas av Vinnväxt, vilket vi gjorde lagom till sommaren.

Läs Åsa Lagerstedts ledare →

Ny utbildning för innovationsledare

Under året har Automation Region medverkat i utvecklingen av ett utbildningsprogram för ledare i innovationsmiljöer. Syftet är att höja innovationsförmågan och stärka samverkan mellan dessa miljöer. Pilotomgången startade i oktober med 20 deltagare från hela landet.

Läs artikel om den nya utbildningen →

Indisk startup möter det svenska innovationssystemet

SynerLeap och ABB vill utveckla arbetet med aktörer från hela världen och koppla samman dem med det svenska innovationssystemet. Den 6 december bjöds därför flera aktörer in till ABB och SynerLeap för att träffa det indiska startup-bolaget Flutura.

Läs mer om Synerleaps internationella satsning →

Postdoktortjänster för industrins digitalisering

Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation, PiiA, startar ett nytt postdoktorprogram inom ramen för PiiA Research. Företag kan ansöka om finansiering för att anställa en forskare. Postdoktor är en temporär forskningstjänst efter disputationen där forskaren bedriver forskning hos ett företag och bygger företagsnära kunskap.

Läs mer om PiiA:s postdoktorsprogram →

Nya medlemmar 2019

Under 2019 har vi fått förstärkning av 13 nya medlemsföretag. Vi säger hej och välkommen till Cordevo, Delta Development Technology, GKN ePowertrain Köping, Gävleborgs Automation, HAL Drones, Kanthal, Mavenoid, Recab, Rolf Lindström Digital Coach, Sandbacka Science Park, Simplex Motion, Sparbanken Rekarne och Stream Analyse.

Bekanta dig med våra medlemmar och partner →

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

Elektronikexpo 2020 i Västerås
Mässa i Västerås 2020-05-27 · Arrangeras av Elektronikexpo
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Den autonoma fabriken
Frukostmöte i Västerås · 2020-02-04
Mer information och anmälan →

Den autonoma fabriken
Frukostmöte i Stockholm · 2020-02-05
Mer information och anmälan →

Automation Expo i Örnsköldsvik
Automation Expo · 2020-02-11
Mer information och anmälan →

Den uppkopplade industrin – vad händer med säkerheten?
Frukostmöte i Västerås · 2020-03-03
Mer information och anmälan →

Den uppkopplade industrin – vad händer med säkerheten?
Frukostmöte i Stockholm · 2020-03-04
Mer information och anmälan →

Affärer och samverkan med företag i tyska Nürnberg
Paketresa · 2020-03-10
Mer information och anmälan →