• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

December 2020 · Läs på webbsidan

Anpassning med fortsatt fokus

Ledare · Processledningen Automation Region

När vi sammanfattar ett år så brukar det normalt handla om vad som har hänt och vad vi har lärt oss av det. Men det är inte mycket som varit normalt under 2020. Vi har upplevt radikala förändringar och lärande på en helt ny nivå.

Vi har ställts inför utmaningar som vi aldrig hade kunnat förutse – extrema störningar i värdekedjor som tidigare har betraktats som stabila, och företag, ja, hela branscher som i princip har punkterats.

Läs processledningens ledare →

Workshop om automatiserad produktkonfiguration

Den 8 december arrangerade Automation Region en digital workshop om automatiserad produktkonfiguration – processen att kundanpassa en produkt. Representanter från ett 20-tal företag och organisationer arbetade med ett fiktivt case som utgick från ett tillverkande företag som vill modernisera sin produktkonfigurationsmiljö.

Läs artikel om workshoppen →

Mälardalens högskola föreslås bli universitet

Mälardalens högskola föreslås bli Sveriges nästa universitet. Förslaget lades fram på en presskonferens den 11 december med Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning. För Automation Region innebär det bland annat en förstärkning av arbetet inom forskning och innovation i samverkan med näringslivet.

Läs mer →

Ny forskarskola med fokus på digital industriell teknologi

KK-stiftelsen har beviljat finansiering av en ny industriforskarskola vid Mälardalens högskola – Industrial Technology Graduate School, INDTECH. Automation Region står bakom ansökan tillsammans med ett konsortium av industriföretag och flera andra organisationer (däribland RISE, MITC, AI Sweden, PiiA och Blue Institute).

15 industridoktorander kommer driva forskningsprojekt inom fyra spår – Digital transformation of Production Systems, Industrial Artificial Intelligence, Resilient Industrial Systems och Energy Efficient Production and Control. Även Mälardalens högskolas industriforskarskola ARRAY beviljas finansiering för en fortsättning med 20 industridoktorander.

Kontakta Catarina Berglund för mer information →

Nya medlemmar 2020

Under det gångna året har Automation Region fått sällskap av ytterligare nio organisationer som förstärker nätverket: Festo, Heidenhain Scandinavia, KmK Instrument, Ledai, Mattias Lindh Automation, Nationellt nätverk för Byggautomation, Trell Technologies, Utvyakta, Viking Analytics. Välkomna!

Bekanta dig med våra medlemmar och partner →

Automationsnästet om vision-system och sensorer

Vår senaste upplaga av Automationsnästet handlar om de möjligheter som uppstår när maskiner utrustas med vision-system och andra sensorer. Medverkande experter är Klas Bengtsson på Recab, Maria Strand på Adopticum och Jonas Lindgarde på IFM Electronic. Automationsnästet produceras av Ny Teknik i samarbete med Automation Region.

Läs artikeln på Ny Tekniks webbplats →

Internationellt projekt utforskar Artificial Intelligence of Things

Det strategiska utvecklingsprojektet Insectt – Intelligent, Secure, Trustable Things – kopplar samman IoT och AI till Artificial Intelligence of Things, AIoT. Målsättningen är att skapa intelligenta, säkra och tillförlitliga system för industriell tillämpning. Det görs genom en rad olika delprojekt inom bland annat dataanalys, datasäkerhet, maskininlärning och AI.

Läs mer om projektet Insectt →