• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Januari 2018 · Hämta utskriftsversion · Läs på hemsidan

Djungelpatrullen står redo!

Ledare · Peter Wallin, Programchef PiiA

Med Automation Region som Vinnväxt-initiativ och det strategiska innovationsprogrammet PiiA vägg i vägg har vi i det närmaste unika möjligheter till synergier mellan två ledande satsningar inom närliggande områden.

Som strategiskt innovationsprogram är PiiA en del av storsatsningen från Vinnova, Formas och Energimyndigheten som omfattar cirka 650 miljoner kronor per år i statlig finansiering med minst lika mycket till i externa medel, vilket ger mer än 1,3 miljarder till att stärka svensk industris konkurrenskraft.

Läs Peter Wallins ledare

Nytt initiativ för människovänligt AI

Utvecklingen av artificiell intelligens har tagit fart på allvar. Avancerade algoritmer appliceras på stora datamängder vilket skapar en explosion av ny funktionalitet. Samtidigt ställs många filosofiska frågor på sin spets. Vilka beslut kan en algoritm fatta om mig som person? Hur ska vi förhålla oss till arbete? Automation Region medverkar i addAI – en tvärvetenskaplig arbetsgrupp som söker svar på dessa frågor.

Läs artikeln om addAI

Daniel förstärker Automation Region

Vi hälsar vår nye projektledare Daniel Boqvist välkommen till Automation Region. Daniel har en magisterexamen i innovations­teknik från Mälardalens högskola och under de senaste åren har han arbetat med bland annat verksamhets­utveckling och projektledning på flera stora industri­företag.

Närmast kommer han från en tjänst som affärs- och verksamhets­utvecklare på Sandvik. Daniel är anställd på inkubatorn Create men kommer att dela sin tid mellan Create och Automation Region inom ramen för partnerskapet mellan de båda organisationerna.

Nystart av Kommunikationsgruppen

Vill du vara med och vidareutveckla Automation Summit? Skapa mötesplatser och aktiviteter för medlemmarna? Diskutera medverkan vid mässor eller lämna förslag på innehåll och nya kanaler i Automation Regions kommunikationsarbete?

Läs mer och anmäl intresse

Spetsutbildning i smarta system på ABB Industrigymnasium

Skolverket har godkänt ABB Industrigymnasiums ansökan om att starta en ny utbildning – ”Teknikspets mot smarta system och produkter”. I höst startar utbildningen i Västerås. En spetsutbildning innebär bland annat att eleverna redan under gymnasietiden får möjlighet att läsa kurser på högskolenivå.

Läs mer om den nya spetsutbildningen

Elektronikkonsult byter namn till EK Power Solutions

Efter 40 år i automationsbranschen – och 8 år som medlem i Automation Region – byter företaget Elektronikkonsult namn till EK Power Solutions. Verksamheten fortgår dock som vanligt och Vidar Wernöe (fotot) är vd som vanligt.

Bekanta dig med EK Power Solutions och våra övriga medlemmar

Utlysning: Kostnadseffektiv automatisering

Produktion2030 bjuder in till en nionde utlysning – forsknings- och innovationsprojekt som ska leda till kostnadseffektiv automatisering i svensk tillverknings­industri. Sökande projektkonsortier ska utgöras av minst tre företag, minst en högskola eller universitet, samt minst ett forskningsinstitut. Upp till 5 miljoner kronor kan sökas och utlysningen är öppen till och med den 15 mars.

Mer information och ansökan på Produktion2030:s hemsida

Stöd för att utveckla hållbarhetsarbete

Automation Regions medlemsföretag erbjuds ett skräddarsytt metodstöd för att på ett strategiskt och strukturerat sätt arbeta med hållbarhetsarbete kopplat till Agenda 2030 och de globala målen. Arbetet ska lägga grunden för en användbar hållbarhetsstrategi med värdeskapande som ledstjärna.

Insatserna delfinansieras av projektet Smart4U som drivs gemensamt av Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret samt Välfärd & Hälsa.

Mer information och ansökan

Nodd vann Post- och telestyrelsens innovationstävling

Automation Regions medlemsföretag Nodd har vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling och erhåller 1,6 miljoner kronor i projektstöd. Nodd utvecklar notationer – förmedling av kunskap baserat på symboler istället för ord. Tekniken kan exempelvis användas för instruktioner och manualer inom produktion, drift och underhåll.

Läs intervju med Nodds grundare Johan Lundell i UNT

Kommande aktiviteter

AR och VR – framtiden för lärande och visualisering
Frukostmöte i Västerås · 2018-02-06
[Fullbokat, finns dock platser kvar i Stockholm den 8 februari]

Automation Expo i Västerås – AR och VR
Minimässa · 2018-02-06
[Fullbokat, välkommen nästa gång]

AR och VR – framtiden för lärande och visualisering
Frukostmöte i Stockholm · 2018-02-08
Mer information och anmälan

Öppet årsmöte med tioårsjubileum
Västerås · 2018-03-23
Mer information och anmälan