• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Juni 2020 · Läs på webbsidan

Hierarkier biter inte på komplexa processer

Ledare · Mats Tyrstrup, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Managementstrategier med tillhörande hierarkier, balanserade styrkort och Lean-filosofi fungerar utmärkt för att leda verksamheter som arbetar med standardiserade förlopp, till exempel tillverkning av produkter. Under en tid har vi dock kunnat se att tonvikten i värdeskapandet flyttas från fysiska produkter till beteenden. Nya företag kan skapa värde genom delningar, likes och unika besökare. Samtidigt försöker även de traditionella verksamheterna justera vårt beteende – banken vill till exempel helst inte att kunderna kommer in på kontoret. När vi gick från jordbruk och hantverk till industri så behövde vi management och hierarkier men när vi nu flyttar fokus från saker till beteende så krävs en annan modell och ett annat ledarskap.

Läs Mats Tyrstrups ledare →

Fördjupning i digital säkerhet

Vid Automation Regions webbinarium den 23 juni mötte vi medlemsföretaget PrimeKey som visade hur it-system kan kopplas ihop med den operationella produktionsmiljön. Beprövad teknik inom digital säkerhet ligger till grund för nya tillämpningar, där det till exempel är möjligt att tilldela digitala identiteter till produkter redan i tillverkningsprocessen.

Läs mer och se filmen från webbinariet →

Petra Edoff ny ordförande i FoI-gruppen

Ny ordförande för Automation Regions Forsknings- och innovationsgrupp är Petra Edoff, chef för enheten Användarcentrerad digitalisering på forskningsinstitutet RISE. Hon är även ansvarig för att koordinera den interna digitaliseringen inom RISE-koncernen, ett coachande och nätverkande uppdrag som handlar om att underlätta arbetet inom de tvärvetenskapliga projekt som RISE driver.

Läs intervjun med Petra Edoff →

Automation Summit med PiiA Inspiration

Den 6 oktober samlar vi företag, forskare och politiker för att prata om hur vi tillsammans kan göra industrin smartare och mer hållbar. Vi diskuterar bland annat tillförlitligheten i nationella och globala försörjningskedjor och tar del av framgångsrika projektexempel från processindustrin. Konferensen Automation Summit med PiiA Inspiration presenteras av Svenska Mässan, IVA, Automation Region samt det strategiska innovationsprogrammet PiiA. Konferensen genomförs digitalt. Mer information om upplägg och medverkande talare kommer snart.

Nominera årets bästa uppsatser inom automation

Nu är det dags att nominera bidrag till tävlingen Automation Student som belönar bra examens­arbeten inom automationsområdet. Förstapris är ett stipendium på 20 000 kronor. Priset delas ut av Automation Region, Svenska mässan och branschorganisationen Svensk Automation. På fotot Oliver Lindberg som tillsammans med Arsam Shokrian vann 2019 års upplaga av Automation Student med sin masteruppsats om optimering av kollaborativa robotceller med hjälp av maskininlärning.

Anmäl ditt bidrag senast den 31 augusti →

Var med och utforska framtidens smarta textilproduktion

Projektet Mikrofabriker söker projektpartner – företag som är intresserade av att utforma innovativa, effektiva och hållbara produktionskoncept för textilindustrin. En rad olika leverantörer och kompetenser behövs, till exempel inom systemintegration, logistik, additiv tillverkning, sensorsystem, AI och innovationsledning.

Läs mer om projektet Mikrofabriker →

Utbildningsinitiativ för företag som drabbats av coronapandemin

Projektet CompCor erbjuder kompetensutveckling för upp till 600 personer på 60 företag i Västmanland, Sörmland och Örebro län. Kurserna som erbjuds är både på grundläggande och avancerad nivå med fokus på industrins behov kopplade till digitalisering, automatisering, hållbarhet och elektrifiering. Nu söker vi deltagare.

CompCor kompetensutvecklar industrin →

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

Days of iHubs Sweden: Framtidens hållbara konsumtion
Webbinarium 2020-07-01 · Arrangeras av Science Park Borås
Mer information och anmälan →

Advanced Engineering 2020
Mässa i Göteborg 2020-09-02 · Arrangeras av Easyfairs
Mer information och anmälan →

Germany-Sweden Collaboration Days
Konferens i Linköping och digitalt 2020-09-16 · Arrangeras av Linköping Science Park
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Days of iHubs Sweden: Teknikdriven innovation
Webbinarium · 2020-07-02
Mer information och anmälan →

Ta kontroll över dina processer och ställ rätt krav på it-system och organisation
Webbinarium · 2020-08-20
Mer information och anmälan →

Automation Regions samtliga kommande aktiviteter hittar du här →