• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare
  • Om du har anmält dig men fått förhinder så kan du avanmäla dig här:

Juni 2021 · Läs på webbsidan

Skapa utrymme för eftertanke

Ledare · Helena Blackbright, innovationsforskare på MDH och Automation Region

Det finns ofta en nästan reflexmässig strävan efter att hänga med i omställning och förnyelse, inom såväl industrin som olika samhällsfunktioner. Men finns det tillräckligt utrymme och intresse för eftertanke?

På kort sikt är det lätt att se hur AI och annan ny teknik kan användas för att förbättra arbetsmoment och processer. Med hjälp av dataanalys och algoritmer kan vi till exempel effektivisera logistiksystem och förändra trafikflöden för att minska eller jämna ut belastning. Väldigt positiva och tydliga effekter på kort sikt, men sett i ett större perspektiv och på längre sikt finns en risk att de driver på efterfrågan. Det skapar oönskade effekter som i sämsta fall helt tar ut de positiva effekterna.

Läs Helena Blackbrights ledare →

Automation Region stöttar ny forskarskola

Med stöd från bland andra Automation Region har forskarskolan IndTech Industrial Technology Graduate School etablerats vid MDH. Forskarskolan, som erbjuder avancerad utbildning inom industriell digitalisering, ska utbilda framtidens forskningsledare för att stärka Sveriges industriella konkurrenskraft.

Läs mer om forskarskolan →

Nya ansikten på Automation Region

Vi har nyligen fått förstärkning av Camilla Schauman som bland annat kommer ansvara för ekonomiuppföljning i våra projekt. Efter sommaren ansluter även Peter Barkenskiöld som framförallt kommer arbeta med medlemskontakter för att stärka relationerna i vårt nätverk och identifiera nya projekt och initiativ. Vi hoppas därmed kunna öka tillgängligheten för våra medlemsföretag och arbeta mer fokuserat med individuella behov. Peter övertar även vissa ansvarsområden från Elin Asplund, programansvarig för affärsutveckling, som precis har checkat ut för föräldraledighet.

Välkommen att kontakta Peter Barkenskiöld för att boka ett samtal eller möte →

Affärsmöjligheter för svensk IndTech i Tjeckien

Tjeckiska industriföretag har länge varit konkurrenskraftiga inom industriell tillverkning i Centraleuropa. Digitaliseringen förändrar dock förutsättningarna, vilket innebär att företagen måste anpassa sig och leta nya och innovativa lösningar.

– Detta skapar betydande affärsmöjligheter för de medlemsföretag i Automation Region som är verksamma inom IndTech, säger Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region.

Läs mer om affärsmöjligheterna för svensk IndTech →

”Investera nu för framtida konkurrenskraft”

En nyligen genomförd undersökning bland 1 000 företagsledare i industrin ger en tydlig bild – så gott som samtliga säger att det saknas kompetens för att ställa om produktionen. Men hur ska vi kunna åstadkomma ett kompetenslyft när organisationerna är slimmade och den svenska industrin går på högtryck?

Läs Bernt Henriksens utvecklingslogg →

Automation Student – tävla med ditt examensarbete

Nu är det dags att nominera bidrag till tävlingen Automation Student som sedan 2010 lyfter fram och belönar årets bästa examensarbeten inom automation. Förstapris är ett stipendium på 20 000 kronor. Priset delas ut av Automation Region, Svenska mässan och branschorganisationen Svensk Automation. På fotot Ajna Hodzic och Dzenita Skulj som vann 2020 års tävling med sitt arbete om hur dataanalys och maskininlärning kan göra tågtransporter smartare.

Läs mer och nominera bidrag till tävlingen →

Medlemmars och partners kommande aktiviteter

Cirkulär ekonomi – finns det på riktigt?
Seminarium 2021-07-07 · Arrangeras av Science Park Borås
Mer information och anmälan →

Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA)
Digital konferens 2021-09-07 · Arrangeras av Mälardalens högskola
Mer information och anmälan →

PiiA Summit 2021
Digital konferens 2021-09-22 · Arrangeras av PiiA
Mer information och anmälan →

Scanautomatic & Processteknik
Digital konferens 2021-10-05 · Arrangeras av Svenska Mässan
Mer information och anmälan →

Automation Regions kommande aktiviteter

Vill du vara med och automatisera svensk tillverkningsindustri?
Workshop · startar 2021-09-02
Mer information och anmälan →

Industry Day
Digital konferens · 2021-09-07
Mer information och anmälan →

Automation Regions samtliga kommande aktiviteter hittar du här →